Samenvatting Strafrecht met mate. Editie 2019 Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Strafrecht met mate. Editie 2019

- N Jörg
ISBN-10 9013151264 ISBN-13 9789013151268
1056 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Strafrecht met mate. Editie 2019 Auteur: N Jörg ISBN: 9789013151268

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

 • Waarom heeft de Staat een monopolie op het straffen?
  Om eigenrichting tegen te gaan.
 • Wat probeert het strafrechtelijk systeem te voorkomen?
  Het systeem voorkomt dat men voor eigen rechter gaat spelen en dat buitensporige gedragingen zich de vrije loop laten.
 • Kan het repressief instrumentarium de indruk wekken dat het strafrecht zich uitsluitend met hoogst immorele (fatsoenlijk wordt beschouwd) gedragingen bezighoudt?
  Ja
 • Kunnen delicten los worden gezien van de relationele context?
  Nee, niet volgens de criminologie en de forensische psychologie/psychiatrie. Deze stromingen stellen dat vrijwel geen enkel delict los gezien kan worden van de relationele context waar de delinquent leeft en thuishoort. • Welke ambtenaar behoort niet tot het Openbaar Ministerie?

  1. de hoofdofficier van justitie
  2. de officier van justitie
  3. de rechter-commissaris
  4. de advocaat-generaal


  zie par. I.3.2

  1,2,4: De (hoofd)OvJ en de A-G behoren tot het OM. Dit is geregeld in art. 125 onder a en b Wet RO jo. art. 1 onder b sub 6 en 7 Wet RO.
  zie par. I.3.2

  3. De rechter commissaris (R.C.) behoort tot de rechterlijke macht en wel de zittende magistratuur (art. 46 Wet RO).
 • Beginselen behoorlijk strafprocesrecht
  • Recht op een eerlijk proces 
  • Onschuldpresumptie
  • Beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit
  • Nemo-tenetur beginsel 
   • verbod op 'self-incrimination' 
 • welke maatschappelijke onrust wordt door de Rotterdamse hoogleraar L.H.C. Hulsman beschreven?
  De strafrechtelijke reactie op het te vroeg buiten zetten van een afvalzak en het uitblijven van een reactie bij onrechtmatige ontslag van werknemers (bijv. Wegens wanbeleid).
 • Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de rechter?

  • Dat blijkt uit de benoeming voor het leven en uit het feit dat zijn rechtspositie in de wet is geregeld (art. 117 Gw). 
  • De rechter kan slechts door de HR, op vordering van de P-G uit zijn ambt worden ontzet.
  • Zie par. I.3.2
 • Vereisten strafbaar feit
  1. Menselijke gedraging 
  2. Die past in een delictsomschrijving
  3. Die staat in een wettelijke bepaling 
  4. Welke gedraging wederrechtelijk is
  5. Verwijtbaarheid dader
 • Hoe kan de rechter verantwoord en doelmatig beslissen binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden?
  De rechter zal de wet zo strikt mogelijk moeten naleven (naar de letter), de bedoeling en het systeem van de wet moeten interpreteren en zal waar hem beleidsvrijheid is gegeven, zich zoveel mogelijk moeten informeren over de maatschappelijke en psychologische effecten van zijn beslissing.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.