Pensioenopbouwsystemen

4 belangrijke vragen over Pensioenopbouwsystemen

Is eindloon altijd een hele dure pensioenregeling? (immers, naarmate wn ouder dan hogere pensioenlast)

Dit valt te nuanceren:
1. oudere werknemers vaak relatief hoge pensioenreserve => draag bij aan evt overrente
2. oudere werknemers vaak geen carrière stijging => slechts verhoging agv alg loonstijging
3. te vaak gekeken naar individuele ontwikkeling pens last => belangrijker is te kijken naar collectieve pensioenlast ontwikkeling => hoe ontwikkelt zich de gemiddelde leeftijd binnen de collectieve groep?
Rapporteer

Wat is het verschil tussen een gematigde EL en een gemitigeerde EL?

- Bij gematigd EL wordt vanaf bepaalde leeftijd EL omgezet naar ML (geen backservice meer)
- Bij gemitigeerd EL wordt vanaf bepaalde leeftijd pensioengrondslagen gemiddeld over een aantal jaren

In tegenstelling tot gematigde regeling blijft de regeling bij gemitigeerd de hele periode een EL regeling !!
Rapporteer

Noem risico' s die een werknemer loopt bij een bpr tov een S/D regeling

- risico van rendement op inleg tijdens looptijd
- risico van rentestand op pensioendatum
- risico van demografische ontwikkeling
- risico van (hoge) looninflatie
- risico van carrière stijging
Rapporteer

In welke situaties is, nav de rekenregels en verschillen in markt- en contractrente), bij waardeoverdracht sprake van aanvullende koopsommen?

- ML of EL regeling EN
- regeling is ondergebracht bij verzekeraars (pensioenfondsen hanteren nl al markrente waardoor geen verschillen zouden kunnen ontstaan)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart