DGA - Fiscale aspecten - Dienstjaren

3 belangrijke vragen over DGA - Fiscale aspecten - Dienstjaren

In art. 10a  Uvb LB staat een limitatieve opsomming van wat onder dienstjaren mag worden verstaan. Wat is hierbij van belang voor de DGA?

Dienstjaren bij BV met een i.o. status (voorperiode) tellen NIET mee. Dienstbetrekking met een niet bestaande rechtspersoon is namelijk niet mogelijk.
Dienstjaren voor 1 juli 1999 mogen in dit verband wel meetellen, voor de invoering van de huidige fiscale wetgeving was dit namelijk (onder voorwaarden) wel mogelijk.
Rapporteer

DGA valt niet onder PW en dus geen mogelijkheden voor waardeoverdracht. Welke mogelijkheid heeft DGA wel om pensioenschade te voorkomen / verminderen?

Perioden dien zijn doorgebracht bij vorige inhoudingsplichtige kunnen als dienstjaren  worden ingekocht bij huidige nieuwe  inhoudingsplichtige. Voorwaarde is dat aannemelijk is dat anders pensioentekort optreedt.
Dit kan ook bij een interne waardeoverdracht dwz wel nieuwe inhoudingsplichtige maar geen nieuwe pensioenuitvoerder.
Rapporteer

Hoe vindt inkoop van dienstjaren plaats?

De Kenniggroep Pensioenen LB heeft een stappenplan afgegeven voor berekenen pensioentekort. Dit stappenplan moet gevolgd worden om een en ander fiscaal zuiver te laten zijn. Belastingdienst toets bij laatste stap wel of er sprake is van een zakelijke handeling.
Fiscaal zuiver volgens stappenplan is niet automatisch ook een zakelijke handeling voor de heffing Vpb
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart