De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Behandeling van verschillende soorten overnames: Fusievorm 3 Juridische Fusie

7 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Behandeling van verschillende soorten overnames: Fusievorm 3 Juridische Fusie

Wat is een juridische fusie en in welke wet is dat geregeld?

Sprake van juridische fusie als vermogen van twee of meer ondernemingen (rechtspersonen!) met eenzelfde rechtsvorm worden samengevoegd tot één onderneming
Rapporteer

Op welke twee manieren kan de samenvoeging bij een juridische fusie plaatsvinden?

1. BV 1 wordt samengevoegd met BV 2 waarbij BV1 wordt opgeheven of andersom2. BV 1 wordt samengevoegd met BV 2 en vormen BV 3
Rapporteer

Wat is kenmerkend voor een juridische fusie?

de samenvoeging leidt tot een vermogensovergang. Alle rechten en plichten van BV die ophoudt te bestaan gaan over naar de nieuwe of overblijvende BV
Rapporteer

Wat is het voordeel van een juridische fusie?

Door gehele vermogensovergang hoeven vermogensbestanddelen niet afzonderlijk te worden overgedragen en is medewerking van Schuldeisers en contractspartijen niet nodig.
Rapporteer

Wat is het verschil tussen overgang onder algemene titel en onder bijzondere titel

1. Bij algemene titel gaat gehele vermogen (of evenredig deel daarvan) en bloc over naar rechtsopvolger inclusief de tot vermogen behorende rechten en plichten.  Nadere rechtshandeling, bijv overdracht of levering niet nodig.2. bij bijzondere titel gaan verplichtingen in de regel juist niet over, een of meer specifieke vermogensbestanddelen staan centraal, actieve keuze om dit bestanddeel van rechthebbende te veranderen.
Rapporteer

Wat zijn de gevolgen van een juridische fusie voor pensioenregelingen?

In beginsel verandert er door de rechtsopvolging niets op pensioengebied. Wel eventueel voor fuserende partijen werkingssfeerrisico voor bpf.  Juist door juridische fusie mogelijk meerdere activiteiten in één vennootschap waardoor een van de activiteiten onder een andere werkingssfeer komt te vallen.
Rapporteer

Bij welke fusievorm gaat de UITVOERINGSOVEREENKOMST verplicht over naar de verkrijger?

1. Aandelenfusie : uitvoeringsovereenkomst blijft ongewijzigd voortbestaan immers er is alleen een wijziging in de eigendomsverhouding
2. Bedrijfsfusie (Activa Passiva transactie) : dienstverband tussen vervreemder en werknemers wordt beëindigd hetgeen tot verlies leidt van hoedanigheid van werknemer vd vervreemder, hierdoor kan pensioenovereenkomst niet langer door uitvoerder worden uitgevoerd. Uitvoeringsovereenkomst blijft tussen vervreemder en uitvoerder, er zit alleen niets in. Feit dat de werknemers uit dienst treden doet niet ter zake.
3. Juridische fusie : rechtsopvolging onder algemene titel => uitvoeringsovereenkomst gaat in beginsel over naar verkrijger.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart