Pensioenopbouwsystemen - Salasris / diensttijd regelingen - Middelloonregeling

4 belangrijke vragen over Pensioenopbouwsystemen - Salasris / diensttijd regelingen - Middelloonregeling

Geef een andere term voor ML regeling en omschrijf het systeem.

ML wordt ook wel opbouw regeling genoemd.
Er wordt jaarlijks een aanspraak opgebouwd door jaarlijks PG te bepalen en een percentage hiervan in dat jaar toe te kennen aan werknemer. Op pensioendatum worden eigenlijk al deze aanspraken bij elkaar opgeteld.
Rapporteer

Noem twee varianten die op ML kunnen worden toegepast

1. opbouw percentage varieert per pensioenregeling
2. inflatiecorrectie op eenmaal opgebouwde aanspraken
Rapporteer

Wat is een geïndexeerde ML regeling?

Dit is een ML regeling waarbij de nog niet ingegane pensioenen (dus actieve deelnemers) van een bepaald jaar in een opvolgend jaar worden gecorrigeerd aan inflatie. Dit kan op verschillende manieren
Rapporteer

Noem 3 methodes voor indexeren van ML aanspraken

1. aanspraak toeslaan met CBS inflatie percentage
2. aanspraak toeslaan afgeleid van gemiddelde loon index van bestand deelnemers
3. aanspraak toeslaan afhankelijk van behaald rendement op belegd vermogen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart