Algemeen deel - Wetten mbt pensioen

11 belangrijke vragen over Algemeen deel - Wetten mbt pensioen

Welke wetten zijn voor de pensioenadviespraktijk het meest direct van toepassing?

- Pensioenwet (PW)
- Wet Loonbelasting 1964 (LB)
- Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet bpf 2000)
Rapporteer

Wanneer wordt een bpf verplicht gesteld?

Wanneer een representatieve meerderheid (dit wordt door de Min Szw getoetst) van zowel werkgevers als werknemers de minister van Sociale Zaken hierom verzoekt.
Rapporteer

Waarom is de Wet LB 1964 van toepassing op pensioen?

Omdat pensioen in fiscale zin uitgesteld loon is
Rapporteer

Wat is de voorloper van de PW?

De Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW)
Rapporteer

Betekent de PW nu dan ook een verplichting om pensioen toe te zeggen aan werknemers?

Neen, vooralsnog geen pensioenplicht in Nederland. Echter, wanneer er pensioen wordt toegezegd dan wel uitvoering conform de verplichtingen van de PW
Rapporteer

Wat is het doel van de PW?

Het waarborgen van de pensioenbelangen van de werknemers
Rapporteer

Wat houdt de omkeerregeling in bij pensioen?

Niet de aanspraak op pensioen is belast maar de heffing vindt plaats op de uitkeringen die men te zijner tijd ontvangt.
Rapporteer

Wanneer is de PSW vervangen door de PW?

1 januari 2007 met een overgangstermijn van 1 jaar voor bestaande pensioenregelingen
Rapporteer

In welk artikel in de Loonbelasting wetgeving is de hoofddefinitie weergegeven van pensioen in fiscale zin?

Art. 18 lid 1 Wet LB 1964
Rapporteer

Wat regelt de Wet bpf 2000 in hoofdzaak?

De wet verplicht werkgevers in bepaalde bedrijfstakken om hun werknemers aan te melden bij het betreffende pensioenfonds.
Rapporteer

In welke document valt de werkingssfeer van een verplichtgesteld bpf af te lezen?

In een ministeriële beschikking welke wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart