Soorten pensioenregelingen - Actuarriële risico's

4 belangrijke vragen over Soorten pensioenregelingen - Actuarriële risico's

Wat is het doel van een RJ271 berekening (tav pensioen)?

inzicht in toekomstige actuariële en economische baten en lasten van onderneming
Rapporteer

Door welke onzekere elementen worden de baten en lasten ogv RJ271 veroorzaakt?

- beleggingsrendement
- renteontwikkeling (op pensioendatum)
- demografische ontwikkeling
- toekomstige salarisstijgingen
- kosten buiten premiecomponent
Rapporteer

Wanneer moet de RJ271 berekening worden gemaakt?

Wanneer een van de risico's (die baten en lasten veroorzaken) op rechtspersoon rust dan is sprake van toegezegde pensioenregeling en MOET de RJ271 berekening worden gemaakt.
Rapporteer

Welk risico ogv RJ271 rust wel op rechtspersoon en heeft dus een verplichte RJ271 berekening als gevolg?

- risico van salarisstijgingen bij backservice verplichtingen => inschatting hoogte toekomstige verplichtingen adhv reële uitgangspunten
- risico bij indexaties/toeslagen => indien dit tot aanvullende betalingen voor rechtspersoon leidt dan ook berekeningen noodzakelijk obv reële veronderstellingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart