Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'resolutie', 'renografie' en 'spatiële', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Nucleaire Geneeskunde
- Pas
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
313 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over resolutie, renografie, spatiële

Welke vier indicaties zijn er voor renografie?
1. Blanco renogram
2. Obstructie
3. Transplantatie
4. Detectie van NAS
Rapporteer
Bij de indicaties voor renografie kunnen we drie categorieën maken. Welke drie?
1. Stoornissen in de perfusie van de nieren
2. Stoornissen in de intrarenale nierfunctie
3. Stoornissen in de afvloed van urine
Rapporteer
Welk radiofarmaca worden gebruikt voor renografie?
Tc-99m-DTPA of Tc-99m-MAG3
Rapporteer
Hoe wordt het radiofarmacon Tc-99m-MAG3 opgenomen en uitgescheiden door de nieren?
Door tubuluscellen
Rapporteer
Hoe wordt Tc-99m-DTPA opgenomen en uitgescheiden door de nieren?
Door glomunerle cellen
Rapporteer
Wat is de standaard toegediende dosis voor volwassene bij een renografie?
75 MBq en 0,5 mSv
Rapporteer
Verklaar waarom de stralenbelasting bij renografie lager is dan bij statisch nierscintigrafie ondanks dezelfde dosis.
Het radiofarmacon is dan sneller uit het lichaam middels uitscheiding.
Rapporteer
Het renogram is te verdelen in drie fases. Wat verstaan we onder fase 3?
Hoe scheiden de nieren het radiofarmacon uit richting de blaas.
Rapporteer
Waarom wordt een transplantatie nier vaak in het bekkengebied geplaatst?
De oude nier blijft zitten in de patiënt.
Rapporteer
Bij een transplantatie nier is het erg belangrijk de doorbloeding goed in beeld te krijgen. Waarom?
Zo kunnen de artsen zien of de nier goed aangesloten is op de bloedvaten.
Rapporteer
Om welke twee redenen wordt er bij een transplantatie nier een hogere dosis gegeven?
1. Om de doorbloeding (nog) beter in beeld te brengen.
2. De patiënt neemt medicatie om het afweersysteem te remmen. Deze medicatie remt de uptake.
Rapporteer
Welke opname wordt er ook gemaakt bij een transplantatie nier?
Anterior opname
Rapporteer
Welke medicatie wordt er gegeven voor NAS?
Een lasix (fuorsemimde)
Rapporteer
Wanneer kan een zittende houding bij afvloedbelemmering nodig zijn?
Zo worden de nieren gestimuleerd meer uit te scheiden richting de blaas.
Rapporteer
Welke drie verschillen zijn er tussen een NAS en een blanco renogram?
1. Zittende opname
2. Afknellingen
3. Door de zwaartekracht wordt de uitscheiding bij een zittende opname meer gestimuleerd.
Rapporteer
Hoeveel procent van een renogafie wordt het radiofarmacon gefiltert?
20%
Rapporteer
Hoeveel procent van een renografie wordt het radiofarmacon uitscheiden?
80%
Rapporteer
Welk onderzoek van NAS kent de hoogste sensitiviteit en specificiteit?
Een CT-angiografie
Rapporteer
Waarom wordt er soms een zittende opname gemaakt bij afvloedbelemmering?
Bij een zittende opname wordt door de zwaartekracht de afvloed meer gestimmuleerd.
Rapporteer
Wat is het verschil in spatiële resolutie tussen een dynamische- en statisch onderzoek?
De spatiële resolutie is slechter bij een dynamisch onderzoek door de grove matrix.
Rapporteer
Hoe staan spatiële resolutie en window met elkaar in verband?
Hoe groter het window, hoe slechter de spatiële resolutie, want er is meer verstrooide straling.
Rapporteer
Welke stopconditie wordt er gebruikt in fase 2 en 3 bij een renografie?
30 seconden per 58 frames.
Rapporteer
Heeft een dynamisch onderzoek een hoge of lage telstatistiek en waarom?
Een lage telstatistiek, want er worden weinig counts geteld.
Rapporteer
Heeft een dynamisch onderzoek een hoge of lage temporele resolutie en waarom?
Een hoge temporele resolutie, want er zijn kleine tijdseenheden.
Rapporteer
Voor welke twee collimators wordt gekozen bij een dynamisch onderzoek?
1. LEAP
2. LEUHR
Rapporteer
Wat is het verband tussen collimator, telstatistiek en de spatiële resolutie?
Hoe strenger de collimator, hoe minder schuine straling, hoe minder counts en wel een betere spatiële resolutie.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart