Samenvatting: Studiewijzer Bescherming Van Het Bedrijf

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Studiewijzer Bescherming van het bedrijf

 • 1 Bescherming van het bedrijf

 • Welke muren kan een startende ondernemer optrekken om zijn bedrijf te beschermen tegen onheil van buitenaf?

  • Gebruik van verschillende vormen van Intellectuele eigendom
  • Aangaan van verzekeringen
 • 1.1 Verzekeringsrecht

 • Welke 6 verzekeringen kunnen interessant zijn voor een ondernemer?

  1. Brand-, opstal-en inboedelverzekering
   • Beperkt financiële gevolgen door onheil
  2. Transportverzekering
   • ter dekking van schade bij alle mogelijke vormen van transport en goederen.
  3. Aansprakelijkheidsverzekering
   • Iedereen maakt fouten, welke niet op voorhand zijn in te schatten, deze kunnen hierdoor worden gedekt
  4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
   • Voor de ondernemer ter compensatie van misgelopen omzet.
   • Voor personeel ter dekking van de doorbetaling tijdens ziekte.
  5. Pensioenverzekering
   • Ter aanvulling van de AOW of om eerder te stoppen met werken.
  6. Rechtsbijstandverzekering
   1. Voor juridische hulp bij conflicten
 • In welke situaties is een ondernemer niet vrij in zijn keuze in verzekeringen?

  • Net als iedereen verplicht om een zorgverzekering en autoverzekering te hebben
  • Bij bepaalde financieringen/geldleningen
  • Bijzondere omstandigheden - pianist etc. 
 • 1.2 Wet bescherming persoonsgegevens

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke wet vormt de Juridische neerslag voor het omgaan met persoonsgegevens binnen organisaties?

  De Wet bescherming persoonsgegevens:
  De Wbp -  1 sep 2001
 • Op welke 5 wijzen wilt de Wet bescherming persoonsgegevens hun essentie van het juist en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens bewerkstelligen?

  1. Verwerking in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier.
  2. Verzameling is enkel voor een expliciete datum en/of doelstelling.
  3. De persoon is op de hoogte van de identiteit van de verwerker en het doel.
  4. Beveiliging van de gegevens is op passende wijze.
  5. Strikte regels voor bijzondere gegevens als ras, gezondheid en geloof.
 • Wat zijn de taken van het CBP - College bescherming persoonsgegevens sinds 2016?

  • Toezichthouder
  • Opleggen (bestuurlijke) boetes
 • 1.3 Intellectuele eigendomsrecht

 • Welke 5 verschillende rechtsgebieden maken onderdeel uit van het intellectuele eigendomsrecht?

  1. Handelsnaamrecht
  2. Auteursrecht
  3. Octrooirecht
  4. Merkenrecht
  5. Modellenrecht
 • 1.3.1 Intellectuele en industriële eigendomsrecht

 • Welk onderscheid is vervallen sinds de oprichting van de wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom in 1967?

  Het onderscheid tussen intellectuele en de industriële eigendom. Doordat deze toch veel overeenkomsten hadden in de zin van het ontstaan door een "bedenker." Alle rechtsgebieden vallen sindsdien onder intellectueel eigendom.
 • 1.3.1.2 Algemeen uitgangspunt

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het algemeen uitgangspunt van het intellectuele eigendomsrecht als onderdeel van het privaatrechtelijke mededingingsrecht?

  Een wettelijke bescherming van creatieve prestaties, technische uitvindingen en onderscheidingen tegen ongeoorloofde mededinging.
 • Welke 2 rechtsvaardigheidsgronden kent het intellectuele eigendomsrecht?

  • Billijkheidsrechtsvaardigingsgrond
  • Economische rechtvaardigingsgrond

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Studiewijzer Bescherming Van Het Bedrijf