Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'vrachtwagens', 'variant' en 'balans', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Voortgezet Boekhouden
- Braam
- 2021 - 2021
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Bedrijfskunde
82 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over vrachtwagens, variant, balans

Wat is afschrijven en wat is het gevolg voor de balans en de resultatenrekening?
Afschrijven is het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van activa.
  • Voor de balans betekent dit dat de boekwaarde van het duurzame productiemiddel lager wordt.
  • Voor de resultatenrekening vormt het afschrijvingsbedrag een verlies/kostenpost, deze komt in de kostprijs van producten terecht.
Rapporteer
Er zijn vier methoden voor het verwerken van afschrijvingen in de boekhouding (hier voorbeeld vrachtwagens). Hoe werkt de eerste variant: Gemengde rekening vrachtwagens?
Je gebruikt bij deze variant alleen de rekening vrachtwagens op de balans. De boekwaarde staat dan op de balans want de afschrijvingen worden direct van rekening vrachtwagens afgetrokken, dit betekent dat je de aanschafwaarde niet op de balans kan vinden.

Er wordt bij deze variant geen journaalpost van de afschrijving gemaakt. De waardedaling wordt rechtstreeks ten laste van het perioderesultaat geboekt.
Rapporteer
Er zijn vier methoden voor het verwerken van afschrijvingen in de boekhouding (hier voorbeeld vrachtwagens). Hoe werkt de tweede variant: Rekening vrachtwagens en gemengde rekening Afschrijving vrachtwagens?
Bij deze variant geeft de rekening vrachtwagens de aanschafwaarde weer op de balans. De gemengde rekening Afschrijving vrachtwagens geeft zowel de afschrijvingskosten weer die naar de resultatenrekening gaan als de cumulatieve afschrijvingen die naar de balans gaan. De boekwaarde van de vrachtwagens wordt op de balans aangegeven door de waarde van vrachtwagens te verminderen met de waarde van afschrijving vrachtwagens.

Er wordt bij deze variant geen journaalpost van de afschrijving gemaakt.
Rapporteer
Er zijn vier methoden voor het verwerken van afschrijvingen in de boekhouding (hier voorbeeld vrachtwagens). Hoe werkt de derde variant: Rekening vrachtwagens en Afschrijvingskosten vrachtwagens (zuivere rekeningen)?
Bij deze variant wordt permanent tegen de boekwaarde geregistreerd en wordt er periodiek een journaalpost gemaakt waarbij de afschrijving op een afzonderlijke rekening wordt geboekt (bijvoorbeeld op rekening 400 Afschrijvingskosten vrachtwagens).

Journaalpost:
400 Afschrijvingskosten vrachtwagens
    Aan 001 Vrachtwagens

Op de rekening Vrachtwagens is dan de boekwaarde te vinden en de rekening afschrijvingskosten vrachtwagens gaat naar de resultatenrekening.
Het nadeel van deze methode is dat de aanschafprijs niet meer in het grootboek staat geregistreerd.
Rapporteer
Er zijn vier methoden voor het verwerken van afschrijvingen in de boekhouding (hier voorbeeld vrachtwagens). Hoe werkt de vierde variant: Rekening vrachtwagens, afschrijvingskosten vrachtwagens en contrarekening afschrijving vrachtwagens (zuivere rekeningen)?
Het is mogelijk om de aanschafprijs in het grootboek zichtbaar te maken door het gebruik van de extra balansrekening 002 Afschrijving vrachtwagens.

Maandelijkse journaalpost:
400 Afschrijvingskosten vrachtwagens
    002 Afschrijving vrachtwagens

De boekwaarde blijft nu op de eindbalans staan en ook komt de rekening afschrijving vrachtwagens op de eindbalans met de cumulatieve afschrijvingen (aan de hand van deze twee rekeningen kan dan ook weer de boekwaarde worden berekend). De rekening afschrijvingskosten vrachtwagens gaat naar de resultatenrekening.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart