Woordvorming - Derivatie

5 belangrijke vragen over Woordvorming - Derivatie

Welke beperking heeft derivatie van morfologische aard?

Een adjectief dat bestaat geleed is kan niet de uitgang -ig krijgen (zeegroenig vs groenig). Het basiswoord moet een ongeleed adjectief zijn.
Rapporteer

EEN WOORD kan niet met 2 voorvoegsels met een SCHWA (stomme e) beginnen

beschrijven - (het) *gebeschrijf
bepraten - (het) *gebepraat

= fonologische regel
Rapporteer

Welke beperkingen heeft derivatie van lexicale aard?

Als een afleiding van een woord al een eigen basiswoord heeft, hoeft die afleiding niet gemaakt te worden en is dus fout. Wel speler, maar geen zinger, want zanger bestaat al. Er zijn uitzonderingen, zoals angstig en bang. Bang wordt in deze wel vaker gekozen, omdat het een basiswoord is en angstig een afleiding.
Rapporteer

Welke beperking heeft derivatie van fonologische aard?

In de Nederlandse taal kan een woord niet met twee voorvoegsels met een scha (stomme e) beginnen. beschreven niet gebeschreven.
Rapporteer

Welke beperking heeft derivatie ten aanzien van woordklasse?

Met de open woordklasse kan veel derivatie plaatsvinden, van nomen naar verba naar adjectief. Bij de gesloten woordklassen is dat minimaal mogelijk. innen [[in] -en], maar deën [[de] -en] is niet mogelijk.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart