Van taal naar taalwetenschap - De inhoud van dit boek en deelterreinen van de taalwetenschap

8 belangrijke vragen over Van taal naar taalwetenschap - De inhoud van dit boek en deelterreinen van de taalwetenschap

Noem de verschillende onderdelen van de taalwetenschap en de functie hiervan

pragmatiek
syntaxis
semantiek
morfologie
fonetiek
fonologie
Rapporteer

Hoe weten we dat de kennis die we hebben over taal geen lijst is van uitingen die in ons geheugen is opgeslagen?

De kennis die mensen hebben over taal is onbewust. We hebben hier te maken met linguïstische competence. Dit is abstracte kennis dan wel onbewuste kennis van het taalsysteem.
Rapporteer

Wat valt er onder het taalbeschrijvingsniveau syntaxis?

Woordvolgorde, vorm van zinnen, leer van grammatica.
Rapporteer

Wat valt er onder het taalbeschrijvingsniveau semantiek?

Zinsbetekenis en betekenistoekenning.
Rapporteer

Wordt de taal van bijen net als die van mensen ook gekenmerkt door creativiteit, in de zin dat er steeds nieuwe 'boodschappen' zijn samen te stellen?

Nee, deze talen missen de creativiteit om een aantal symbolen of tekens telkens weer op andere manieren te combineren.
Rapporteer

Wat valt er onder het taalbeschrijvingsniveau morfologie?

Woordvorming, samenstellingen en uitdrukkingen.
Rapporteer

Geef de taalkundige termen weer van de volgende termen: a) het klanksysteem, b) structuur van de woorden, c) structuur van de zinnen, d) betekenis, e) taalgebruik in interactie

 1. Fonologie
 2. Morfologie
 3. Syntaxis
 4. Semantiek
 5. Pragmatiek
Rapporteer

Wat valt er onder het taalbeschrijvingsniveau fonologie?

Leer van lettergrepen, klanken, klemtoon en intonatie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart