Taalhandelingen

10 belangrijke vragen over Taalhandelingen

Hoe noemen we de twee aspecten die aan uitingen te onderscheiden zijn?

De locutie (de vorm) en de illocutie (het taalhandelingskarakter).
Rapporteer

Wat zijn performatieve werkwoorden?

Werkwoorden die de illocutie van de uiting kunnen aangeven.
Rapporteer

Wat zijn directe taalhandelingen?

Uitingen die een performatief werkwoord in de tegenwoordige tijd, gecombineerd met een subject in de eerste persoon en, voor zover aanwezig, een indirect object in de tweede persoon.
Rapporteer

Wat zijn indirecte taalhandelingen?

In deze uitingen staan geen performatieve werkwoorden. De illocutie moet bij het interpreteren door middel van gevolgtrekkingen afgeleid worden. De afgeleide taalhandeling is een voorbeeld van een conversationele implicatuur.
Rapporteer

Hoe wordt het zinselement dat bekende informatie aanbiedt genoemd?

Het topic.
Rapporteer

Wat houdt sociale betekenis in?

De voorwaarden waaronder de verschillende vormen worden gebruikt hebben niet zozeer met de inhoud van uitingen te maken als wel met de omstandigheden waarin ze worden gebruikt. Dit type gebruiksvoorwaarden vormt de sociale betekenis van een taalvorm.
Rapporteer

Wat verstaan we onder pragmatische gepastheid?

Taaluitingen moeten in een bepaalde gebruikscontext passen bij de sociale omstandigheden in die context. Dit noemen we ook wel pragmatische gepastheid.
Rapporteer

LOCUTIE en ILLOCUTIE van UITING

LOCUTIE = vorm
ILLOCUTIE = taalhandeling

Ik zal het boek morgen voor je meenemen
Ik beloof je dat ik het boek morgen voor je meeneem
Rapporteer

PRAGMATISCHE GEPASTHEID van taalvormen

= COMMUNICATIEVE competentie van taalgebruikers
sociale relaties tussen taalgebruikers + sociale functie / gelegenheid
Rapporteer

FORMELE / INFORMELE STIJL

= verschillen tussen taalvormen = niet inhoudelijk maar zijn SOCIALE FACTOREN in gebruikerscontext

U = formeel
JIJ = informeel

man/meneer
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart