Van taal naar taalwetenschap - Andere talen

12 belangrijke vragen over Van taal naar taalwetenschap - Andere talen

Wat is kenmerkend aan mensentaal?

Het is creatief
mensen stemmen de taal af op hun gesprekspartner
mensentaal is spontaan (er hoeft geen directe stimulans te zijn om iets te zeggen)
Mensen taal is onafhankelijk van het hier en nu
Rapporteer

Welke vijf andere communicatiesystemen bestaan er?

 1. Dierentalen
 2. Kunsttalen
 3. Computertalen
 4. non-verbale communicatie
 5. Pictogrammen
Rapporteer

Welke twee overeenkomsten hebben dierentalen met natuurlijke talen?

 1. Regionale verschillen (dialecten en andere talen)
 2. Bij meerkatten: de vorm is arbitrair (willekeurig)
Rapporteer

Welke verschillen hebben dierentalen met natuurlijke talen?

 1. Geen creativiteit
 2. Geen interactie (eenrichtingsverkeer)
 3. Geen spontaniteit
 4. Geen onafhankelijkheid van hier en nu


Bijv. In de bijendans is de vorm niet arbitrair. (De hoek; de snelheid van de dans duidt de afstand aan. (Langzamer is verder weg)).
Rapporteer


Wat zijn de kenmerken van natuurlijke, menselijke talen en het gebruik van die talen?

 • Talen hebben een bepaalde structuur, uitingen worden gevormd volgens bepaalde regels
 • alle talen delen een aantal universele eigenschappen
 • Compositionaliteit is een belangrijk onderscheidend kenmerk van talen
 • Talen worden verworven door kinderen middels interactie omgeving
 • Creativiteit is een eigenschap van het menselijk taalvermogen
 • Taalgebruik staat LOS van het HIER en NU, is niet gekoppeld aan het heden
 • Veel taaluitingen hebben meer betekenissen, de context verteld vaak wat men bedoelt
Rapporteer

Wat is het tegenovergestelde van conventioneel-arbitrair?

Iconiciteit
Rapporteer

Waar zien we iconische tekens?

 1. In Nederlandse gebarentaal
 2. In woordbeeld: Kalligram
 3. In onomatopeeën (klanknabootsende woorden)
Rapporteer

Welke overeenkomsten hebben kunsttalen met natuurlijke talen?

 1. Compositionaliteit
 2. Willekeurigheid van het taalteken
 3. Elementen uit de natuurlijke talen overgenomen. (Omdat mensen ze verzinnen kan het niet zonder invloed van de natuurlijke talen).
Rapporteer

Wat zijn de verschillen van kunsttalen met natuurlijke talen?

 1. Doelbewust gecreëerd (niet op natuurlijke wijze ontstaan)
 2. Kunsttalen veranderen nauwelijks in de loop der tijd
 3. De kunsttaal wordt niet als moedertaal verworven (uitzondering: Esparanto-sprekende ouders)
Rapporteer

Wat zijn de verschillen van de computertalen met natuurlijke talen?

 1. Doelbewust geconstrueerd en niet 'natuurlijk' ontstaan
 2. Geen dubbelzinnigheid (één-op-één relatie tussen vorm en betekenis; geen ambiguïteit)
 3. Computers kunnen niet o.b.v. Kennis van de wereld en de werkelijkheid weglaten of gereduceerde in-/aanvullen.
 4. Alles wordt letterlijk genomen (ironie, hedging, kleuring)
Rapporteer

Welke verschillen hebben natuurlijke talen met non-verbale communicatie?

 1. Beperkter van aard (bepaalde gebaren hebben één betekenis. Er zijn weinig synoniemen. Ook weinig polysemie en homonymie)
 2. Geen (of iig weinig) compositionaliteit en geen syntaxis. (Je kunt bijna geen gebaren combineren zodat ze een andere betekenis krijgen).
Rapporteer

Pictogrammen zijn een vorm van non-verbale communicatie. Welke verschillen hebben ze met natuurlijke talen?

 1. Vrijwel geen compositionaliteit
 2. Geen interactie
 3. Hoge mate van iconiciteit
 4. Vrijwel geen polysemie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart