De taalgebruiker - Taalbegrip

9 belangrijke vragen over De taalgebruiker - Taalbegrip

Wat is een syntactische strategie?

een strategie om het een zin te begrijpen, probeer elk nieuw woord aan het voorafgaande zinsdeel te koppelen.
Rapporteer

Wat is semantische strategie?

Het gebruik van woordbetekenis om een zin te interpreteren: De kat wordt achternagezeten door de muis.
Rapporteer

Waarom is het voor tweedetaalleerders moeilijker om: "De kat wordt achterna gezeten door de muis" goed te interpreteren?

Omdat zij de grammatica van het Nederlands nog niet goed beheersen en dus vertrouwen op de semantische strategie.
Rapporteer

Wat houdt een continu signaal in de taal in?

Er zijn geen duidelijke grenzen tussen woorden, en ook niet tussen klanken, 'kweeniewakmoezegge'.
Rapporteer

Hoe herken je twee tot drie woorden per seconde (150/min)?

 1. Door het cohortmodel. Dit model verkleint bij elke uitgesproken letter of klank de verzameling woorden totdat het ene woord wat wordt uitgesproken overblijft.
 2. Contexteffect: Je verwacht door de context van de zin wat er komen gaat.
Rapporteer

Hoe kan een taalgebruiker de woorden die hij hoort zo snel HERKENNEN? = COHORTMODEL

hoorder begint mentale lexicon te raadplegen wanneer hij nog maar een klein stukje van een woord heeft gehoord

Wanneer de VOLGENDE KLANKEN van het woord binnenkomen, dan KRIMPT die eerste groep woorden als het ware IN

= COHORTMODEL
Rapporteer

Hoe noemen we de zinnen die we niet afwachten voordat we de zin kunnen beginnen te ontleden en interpreteren?

Intuinzinnen.
Rapporteer

Welke strategieën zien we bij intuinzinnen?

 1. Syntactische zinnen
  1. We gaan ervan uit dat de eerste naamwoordgroep ow is en eerste vervoegde ww-vorm pv
  2. We zijn geneigd elk nieuw woord aan het voorafgaande zinsdeel te koppelen.
 2. Semantische strategie:
  1. O.b.v. Inhoudswoorden een zinvolle interpretatie opstellen, zonder goed op syntactische structuur te letten.
Rapporteer

Wat is de interpretatie van uitingen?

De letterlijke betekenis die de spreker met zijn zin bedoelt. Het kan dus zijn dat de spreker een andere zin uitspreekt, bijv. 'Zeg, ken ik jou niet ergens van?', maar dat hij bedoelt: 'Wie ben jij?'.

Bovenstaande vergt kennis en die kennis noemen we communicatieve competence.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart