Samenvatting: Tentamen 1 (Jaar 1)

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
LET OP!!! Er zijn slechts 57 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Tentamen 1 (jaar 1)

 • 1 Tentamen 1 (jaar 1)

  Dit is een preview. Er zijn 47 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt integrale veiligheid in?

  Veiligheidsvraagstukken uit een scope halen en in een breder perspectief plaatsen langs vier dimensies: tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied.
 • Welke drie manieren zijn er om over (on)veiligheid te praten?

  - Bron (sociaal of fysiek)
  - Plaats
  - Leverancier
 • Aan de hand van welke drie hoofdzaken kan de subjectieve veiligheid worden voorspeld?

  - Individuele context
     Persoonlijkheid, kwetsbaarheid, individuele leefstijl en routineactiviteiten, 
     slachtofferervaringen.

  - Situationele context
     Inrichting van de publieke ruimte, sociale samenstelling, sociale cohesie,
     verloedering, overlast en criminaliteit.

  - Sociaal-culturele context   Ontwikkelingen in de media, individualisering en veranderde sociale
     verhoudingen, internationalisering.
 • Noem vijf maatschappelijke veranderingen in de 21e eeuw die verband houden met veiligheid en vitaliteit.

  - Internationalisering
  - Individualisering
  - Informalisering
  - Informatisering
  - Intensivering
 • Licht het begrip 'internationalisering' toe (1 van de 5 i's).

  Globalisering.
  Betreft o.a. economie, politiek, recht, migratiebewegingen, terrorisme.
  Nationaal bestuursniveau verliest aan kracht door Europese ontwikkelingen.
 • Licht het begrip 'informatisering toe (1 van de 5 i's).

  Als samenleving zijn we permanent online, nieuws is direct beschikbaar, constant delen van meningen, iedereen is permanent mobiel bereikbaar. Consequenties zijn enorm.
 • Wat wordt bedoeld met 'liquid modernity'?

  Vloeibare samenleving: contexten zijn onoverzichtelijker, normen onduidelijker en identiteiten flexibeler. Het ontbreekt aan duidelijke sociale kaders en heldere normen, onmacht van organisaties en instituties om daarin te voorzien.
 • Wat betekent het begrip 'responsibilisering'?

  De overheid maakt andere partijen verantwoordelijk voor de veiligheidsproblematiek.
 • Noem drie verschillende concepten voor het besturen van veiligheid.

  - Centrale sturing
  - Procesbenadering
  - Probleemsturing
 • Geef een toelichting op het besturingsconcept 'centrale sturing'.

  Bevoegdheden staan centraal. Scheiding tussen beleid en uitvoering. Politici stellen de te behalen resultaten vast, uitvoerenden zetten zich hiervoor in. Beeld van privatiserende maatschappij, waarbij de overheid de kaders stelt en de markt de uitvoering van dat beleid regelt.
LET OP!!! Er zijn slechts 57 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart