Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'mensen', 'werkbaar' en 'uitdagingen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
222 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over mensen, werkbaar, uitdagingen

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN ROND WERK?
  ØVergrijzing: meer mensen aan het werk krijgen
ØKnelpuntberoepen: vacatures geraken niet ingevuld
ØGlobalisering: werken vanop afstand: thuis, india
ØWar for talent: krapte op de arbeidsmarkt
ØGrotere diversiteit: culturen, generaties, inclusie,
ØTechnologische evolutie biedt kansen en bedreigingen
ØGezond werken: minder gevaarlijke fabrieken: wel kans op stress en burnout

ðSLOGAN : Met meer & langer werken
ðVDAB = Vlaamse dienstarbeidbemiddeling beroepsopleiding
Rapporteer
OVER WELKE VAARDIGHEDEN EN WAARDIGHEDEN MOET EEN HRM PERSONEELSWERKER BESCHIKKEN?

·Vaardigheid
èEconomische belangen
èOog hebben voor de organisatie

·Waardigheid
èSociaal belang :
èRespect voor medewerker
Rapporteer
WAT IS EMPLOYER BRANDING?
Techniek om als org een aantrekkelijk werkgeversimago op te bouwen en een band creeren tussen werkgevers en het talent dat de werkgever wil recruteren en behouden.Promoten van een duidelijk beeld van dathene wat een onderneming verschillend en aantrekkelijk maakt als werkgever
mensen die bezig zijn  met reclame.
Vb kom bij ons werk , de lijn wordt jij mij collega.
Rapporteer
C WELKE ZIJN UITDAGINGEN IN DE LOOPBAAN VAN DE MENSEN DIE JE KENT?
Welbevinden in werk taken jobinhoud motiveren werkLeermogelijkheden ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen
Werk prive balans combinatie werk met thuissituatie = priveleven
hoe werk en gezin leren combineren .

Uitdagingen samengevat
met meer inclusie
Langer levenslang leren
Anders innovatie werken
Rapporteer
HOE ZOU JE DE UITDAGINGEN IN DE LOOPBAAN KUNNEN AANPAKKEN ZODAT MENSEN LANGER AAN HET WERK BLIJVEN?
Grenzen kennen  VAN JEZELF ALS WERKNEMER EN doserenTeruggaan om te weten wie je bent
Door werk wendbaar en werkbaar te maken kunnen veel burnouts voorkomen worden.
Rapporteer
LEG WERKBAAR WERK IN EIGEN WOORDEN UIT?
Stichting innovatie en arbeid.Groep mensen met vakbonden en mensen werkgeversorganisaties.
Sociale= vakbonden opkomen voor de rechten van de werknemers.
Wat doen zij?
kijken of de job werkbaar is
werkzaam= meer mensen aan het werk.
belangrijk voor elke leeftijdscategorie.
Doel tegen 2020 60% werkbaar maken= werkbaarheidsmonitor.  Vragenlijst bij vlamingen over hoe ze hun werk ervaren.
Rapporteer
WAAR KLAGEN WERKNEMERS OVER IN WERKBAAR WERK?
4 werkbaarheidsindicatorenPyschische vermoeidheid
Welbevinden in het werk
leermogelijkheden
Werk prive balans

Waardoor komt het?
6 risicofactoren
werkdruk
Emotionele belasting
Taakvariatie= risico op knelpunt
Autonomie
Ondersteuning leidinggevende
Fysieke arbeidsomstandigheden= vb verpleegster problemen rug
Rapporteer
WELKE 4 INDICATOREN IN WERKBAAR WERK KEN JE?
4 indicatoren knelpuntenPsychische vermoeidheid
Welbevinden in het werk= risico op knelpunt
Leermogelijkheden in de job
Prive werk balans
TAKEN VOOR DE PERSONEELSWERKER INNOVATIE IS NODIG
Rapporteer
BESPREEK INDICATOR 2 WELBEVINDEN IN HET WERK MOTIVATIE EN HOE ZIET HET RISICOFACTOR 3 EN TAAKVARIATIE ERUIT?
C talent management: als mensen in een werksituatie ingezet worden op hun `sterktes dan resulteert dit in hogere betrokkenheid en betere werkresultaten.Het loont meer de moeite om in te zetten op de ontwikkeling van iemands sterke punten dan te proberen iemand zwakke punten bij te schaven.

Risicofactor 3 taakvariatie
Innovatie door:
Talentgericht werken waar worden mensen van nature blij van?
jobcrafting de inhoude van de job boetseren
Individualiseren binnen een collectieve contect
In deze nieuwe wereld van wij dragen mensen naar eigen vermogen bij het algemene
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart