Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'opleiding', 'organisatie' en 'personeelswerker', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
222 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over opleiding, organisatie, personeelswerker

WAAROM MOET MEN LEVENSLANG LEREN VERDUIDELIJK DIT MET EEN VOORBEELD,?
De wereld waarin we leven verandert zeer snel. Om blijvendinzetbaarte zijn op de arbeidsmarkt, een hele loopbaan lang, is het belangrijk mee teevoluerenmet dezeveranderende wereld. Bovendien wordt levenslang leren niet alleen van belang beschouwd voor hetconcurrentievermogenen de blijvendeinzetbaarheidvan mensen, maar ook voorsociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling.
Rapporteer
HOE CREER JE JOBZEKERHEID ?
Het idee van ‘jobzekerheid’ maakt stilaan plaats voor dat van‘loopbaanzekerheid’: de kans is klein dat je dezelfde job een hele loopbaan lang wil en kan uitoefenen.Het is evenwel belangrijk dat je een hele loopbaan lang, doorheen verschillende jobs én doorheen verschillende levensfases,inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt.
Rapporteer
HOE WERKT HET EUROPEES BELEID  BIJ HET LEVENSLANG LEREN?

1.Europees beleid
-Europees Commissaris Marianne Thijssen
-Europa doet aanbevelingen
-Europa stelt middelen ter beschikking
-Bv : Erasmus + Opleidingsmogelijkheden voor particulieren/ organisaties
Rapporteer
WELKE MOGELIJKHEDEN BESTAAN ER IN HET EUROPEES BELEID VOOR PARTICULIEREN?

ØStudenten, personeel, stagiairs, jongerenwerkers :
·Studeren in het buitenland (Taal + doen het beter op de arbeidsmarkt)
·Les geven in het buitenland (Kennis & ervaring)
·Stages volgen in het buitenland
·Jongerenuitwisseling (als vrijwilliger in heel Europa)
·Beroepsontwikkeling via verblijf in het buitenland
Rapporteer
WELKE MOGELIJKHEDEN IN HET EUROPEES BELEID  ZIJN ER VOOR BEDRIJVEN UITGEWERKT?
Organisaties kunnen aan Erasmus+ meedoen aan allerlei opleidings- en netwerkactiviteiten, bvb. voor de verbetering van de professionele vaardigheden van hun personeel, capaciteitsopbouw binnen de organisatie,…
Rapporteer
WAT ZIJN DE VOORDELEN IN HET EUROPEES BELEID VOOR ORGANISATIES?
Meetellen op internationaal niveau, betere managementmethoden, toegang tot extra financieringsmogelijkheden, meer ervaring met voorbereiding, beheer en follow-up van projecten, en ruimere mogelijkheden voor studenten en eigen personeel bij de overige deelnemende organisaties
Rapporteer
WELKE PUNTEN ZIJN VOOR DE FEDERAAL BELEID BELANGRIJK INZAKE ARBEID?

·Recht op opleiding
oTraditie : Per sector-CAO
oTraditie : % van de loonmassa
·Nieuwe regelgeving
ðOpleidingsinspanning van 5 dagen per voltijds werknemer
·Illustratie van de personeelswerker als externe dienstverlener : ADMB
Rapporteer
BESPREEK HET VLAAMS BELEID INZAKE WERK?
  ·Minister van Werk Philip Muyters
oBevoegdheden : Beroepsomscholing, bijscholing & opleiding
oOpleidingschèques
KMO-portefeuille
Rapporteer
BESPREEK HET LOKAAL BELEID INZAKE WERK?
  ·Lokaal = Steden & gemeenten
·OCMW in de stad/ gemeente
·Artikel 61 : OCMW-wetgeving

Artikel 61:
OCMW kan samenwerkingen aangaan met publieke of private actoren met de bedoeling de doelstellingen van het OCMW te creëren.
Wanneer een OCMW-cliënt die gerechtigd is op maatschappelijke integratie, aan de slag gaat bij een privé-onderneming of in dienst van het OCMW en door het OCMW ter beschikking gesteld wordt, dan kan het OCMW van de POD Maatschappelijke Integratie een opleidings- en omkaderingspremie krijgen
Rapporteer
WIE HEEFT WELKE BEVOEGDHEID INZAKE OPLEIDING?
  ·Marianne Thijssen (Europees) : Aanbevelingen & middelen rond opleiding
·Kris Peeters (Federaal) : Wetgeving over opleiding
·Philippe Muyters (Vlaams) : Opleiding & vorming organiseren
·Didier Gosuin (Brussels Gewest) : Opleiding & vorming organiseren
Rapporteer
WAT IS WERKPLEKLEREN OF LEREN OP DE WINKELVLOER PRECIES?

Via stages en werkplekleren kan je de competenties en talenten van je medewerkers ontdekken, ontwikkelen en versterken.
ðDubbel werken & leren
ðAfwisselende opleiding

•Ervaring hebben werkt!
•Werkplekken verschillen
•Vormen op de bedrijfsvloer helpt
•Verschillende formules/benamingen
oIndividuele beroepsopleiding IBO
oBeroepsinlevingsovereenkomst
oInstapstage
oOpleidingsstage
oLeertijd: duaal leren, alternerend leren
Werkplekleren bestaat onder verschillende namen en vormen in schoolse of niet-schoolse context, zoals alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, afwisselend leren en werken, leerwerkopleidingen, groepspraktijken, individuele beroepsopleidingen Of aan het deeltijds onderwijs, de leertijd, IBO (Individuele Beroepsopleiding), instapstages, ...
Al deze zijn vormen over het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties (werkplekleren)
Rapporteer
WAT IS HET VOORDEEL VAN WERKPLEKLEREN TEN OPZICHTE VAN EEN VOLTIJDSE SCHOOLSE OPLEIDING?
De leerling/cursist of medewerker doet praktijkervaring op en maakt kennis met een reële werksituatie. Maar ook voor het bedrijf kan dit voordelen bieden:bedrijven zien dit vaak als een handig rekruteringskanaal dat hen de gelegenheid biedt eventuele toekomstige werknemers alvast op te leiden.
bedrijven komen in contact met scholen en/of andere stage bedrijven zodat kennis en ervaring kan uitgewisseld worden.
Rapporteer
WAT IS HET VOORDEEL VOOR DE PERSOON DIE KIEST VOOR WERKPLEKLEREN?

ØJe krijgt een diploma of getuigschrift
ØJe krijgt een maandelijkse vergoeding voor uw werk bij de ondernemer
ØUw ouders behouden het kindergeld
ØJe leert een beroep met uw handen en met uw hoofd
Je vindt sneller werk
Rapporteer
WELKE ANDERE FORMULES VAN WERKPLEKLEREN BESTAAN ER NOG ?
  ·IBO = Individuele beroepsopleiding
ðWerkzoekenden opleiden in je bedrijf
ðJe betaalt geen loon, enkel een productiviteitspremie
ðNa de opleiding werf je je kandidaat aan

·BIO = Beroepsinlevingsovereenkomst
ðBetaalde stage in je bedrijf
ðVoor werkzoekende, werknemer, zelfstandige of student

·Instapstage (Stagiair)
ðEen eerste werkervaring (3 maanden)
ðVoor jonge schoolverlaters zonder diploma secundair
ðMaandelijks vergoeding

·Opleidingsstage (Stagiair)
ðWerkzoekende die opleiding volgt bij VDAB een stage laten lopen
ðGeen loon
ðVerzekerd
Rapporteer
HOE VERLOOPT DE MENTORING BINNEN EEN BEDRIJF?

Peter- en meterschap :

•Nieuwe medewerkers warm onthalen heeft voordelen
•Onthaal is een wettelijke verplichting
•Peter/meterschap is een belangrijk element
•Individuele begeleiding op de werkplek
•Door een ervaren of deskundige collega
•Helpt bij sociale integratie
•Aanleren van kennis en vaardigheden
•Rol van de personeelswerker: mentoren ondersteunen via tools
Rapporteer
BESPREEK HET ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS BINNEN EEN BEDRIJF?
Een warm onthaal zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt en geïntegreerd zijn in je organisatie. Werknemers verwachten hier veel van hun leidinggevenden; zij worden gezien als sleutelpersonen.
Dankzij een geformaliseerde onthaalprocedure beschikken alle nieuwe medewerkers over dezelfde informatie. Medewerkers die betrokken zijn bij het onthaal van nieuwelingen zijn zo ook op de hoogte van hun taken en verantwoordelijkheden.
Medewerkers onthalen is wettelijk verplicht
Rapporteer
HOE GEBEURT HET PETER EN METERSCHAP OP DE WERKVLOER?
Mentoring of peter/meterschap is een individuele begeleidingop de werkplekwaarbij eenervaren of deskundige collega(de mentor of peter/meter), een nieuwkomer helpt bij zijn sociale integratie en/of om kennis en vaardigheden aan te leren.
De mentor heeft een ondersteunende functie. Hij of zij heeft ervaring en inzicht in de organisatie
Rapporteer
WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN PETER EN METERSCHAP OP DE WERKVLOER?
Een mentor of peter/meter zorgt voor een snellere en doelgerichte inwerking van een nieuwe medewerker. Als de relatie goed zit, krijgt de nieuweling het gevoel welkom te zijn en blijft de peter/meter nog lang een aanspreekpunt voor allerlei werkgerelateerde zaken.
Rapporteer
WAT IS GAMMIFICATION EN HOE GEBEURT DIT?
ðSpel :
ØAnderen afmaken
ØGraag in interactie met anderen
ØHoogste score willen halen
ØOpzoek naar iets nieuws

Gamification = Gedrag beïnvloeden (leren) door spelelementen toe te voegen
Vb .: De mensen de trap laten nemen ipv de roltrappen te nemen
Hoe ? Door de trappen om te vormen naar leuke trappen (kleuren, stof te plaatsen)
Rapporteer
WAT IS HET VOORDEEL VAN GAMIFICATION?

•Langer de aandacht vasthouden
•Meer uitgedaagd worden
•Leerstof wordt beter opgenomen
•Kosteneffectief zijn
Rapporteer
OP WELKE DOMEINEN VINDT JE GAMIFICATION TERUG?
  •Gezondheid, onderwijs, training, marketing, milieubewustzijn, sociale betrokkenheid
•Daar waar men gedrag wil beïnvloeden
Rapporteer
HOE GAAT MEN KOSTENEFFECTIEF OPLEIDEN?

ðSnelle berekening – Een dag afwezig zijn op werk door ‘opleiding’
ðHet kost ook geld om : Een locatie te huren, materiaal, trainer en verplaatsingskosten te betalen
èRedenen waarom e-learning (internettechnologie) succesvol is
Rapporteer
WELKE VORMEN VAN OPLEIDEN OP DE WERKVLOER KEN JE?
  ØOpleiding in groep in de organisatie
ØOpleiding buiten de organisatie
ØTrain the trainer
ØOpleiding op de werkvloer door een collega
ØMentoring : Peter-meterschap
ØE-learning
Rapporteer
WAAROM GAMIFICATION EN WERK?

ØVerbeteren van arbeidsproductiviteit
ØGedragsverandering teweegbrengen
ØEducatie op de werkvloer
ØVerhogen van betrokkenheid
Rapporteer
OP WELKE DOMEINEN VINDT JE GAMIFICATION TERUG GEEF EEN VOORBEELD?

ØRekrutering :
Vb. : Spoorwegen (Oefenen een risico-vrije omgeving)

ØOnboarding: onthaal van nieuwe medewerkers
Vb. : BASF (Jobstudenten voorbereiden op de eerste werkdag)

Ø Trainen van competenties
Vb. : VFU-vormingsfonds voor uitzendkrachten (Jonge uitzendkrachten de juiste attitudes geven : app-titude) => De strijd tegen de jeugdwerkloosheid via de ontwikkeling van een app over werkattitudes van de toekomst
Vb. : AXA (klantgerichtheid)

ØBijbrengen van de company values
Vb. : H&M (Zich ontwikkelen & groeien in eigen bedrijf)
Rapporteer
De job : Kleren uitpakken en in de rekken hangen, volgens maat in het juiste rek hangen, Kleedhokjes opruimen en kleren juist terughangen, klanten helpen
De uitdaging:
Ordelijke, aantrekkelijke, winkel, rommel snel opruimen + Blije klanten + verkopen!
Bedenk een opleiding met gamification element voor deze job
Leg uit ?
  Wat is het probleem:
-Werknemers zijn niet spontaan gemotiveerd om steeds opnieuw de winkel op te ruimen
-Werknemers zijn onvoldoende bewust van hun (niet)-klantvriendelijk gedrag
-Werknemers zijn weinig creatief in het stimuleren van de verkoop

Hoe wil je gedrag beïnvloeden?
-Via een game positief gedrag belonen
-Via verschillende levels medewerkers stimuleren om het steeds beter te doen
-Via simulatie laten oefenen in een veilige context

Actoren die je kan betrekken :
-Leidinggevenden (winkelverantwoordelijken)
-Het management (verkrijgen van goedkeuring en budget)
-De VDAB (samen uitwerken van een opleiding)
-Onderwijs
Rapporteer
WAT IS DE ROL VAN EEN PERSONEELSWERKER?
Het type taken dat je als personeelswerker kan toegewezen krijgen in een middelgrote of grote organisatie is heel divers. Een goede opdeling in 4 grote categorieën gebeurde door de Amerikaanse auteurDave Ulrichmet4 sleutelrollen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen meer strategische rollen en meer operationele rollen. Ook onderscheidt hij rollen die eerder focussen op deprocessen, en andere die eerder focussenop de mensen zelf. Dit leidt tot volgendschematisch overzicht:
Rapporteer
WAT IS EEN EERDER OPERATIONEEL, MET FOCUS OP DE KORTE TERMIJN?

De personeelswerker als administratief expert
Het opvolgen van de personeelsadministratie is een traditionele HR-rol.
èPast de HR-professional arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht toe
èLoonverwerking
èBeheert personeelsdossiers
èhet correct en vlot behandelen van personeelszaken
Rapporteer
BESPREEK DE PERSONEELSWERKER ALS ‘EMPLOYEE  CHAMPION’ OF MEDEWERKERSKAMPIOEN?

Het inzetten van talenten
De personeelswerker zal als employee champion meehelpen aan het aantrekken van personeel met de juiste competenties
Zorgen dat medewerkers zich kunnen ontplooien in de organisatie
De personeelswerker als coach en bemiddelaar en heeft in het bijzonder oog voor het ontwikkelen van ieder individu. De focus ligt veeleer op de mens zelf dan op het proces.
Rapporteer
BESPREEK EERDER STRATEGISCH, MET FOCUS OP DE LANGE TERMIJN:
DE PW ALS ‘STRATEGISCH  PARTNER?’ :
De personeelswerker vertaalt de doelstellingen van de organisatie in aangepaste HR processen.
Hij begrijpt ten volle de doelstellingen van de organisatie en haar omgeving.
Hij wordt weleens de ‘partner van de business’ genoemd, of ‘HR business partner’
Vanuit de noden van de organisatie zoekt hij naar de juiste instrumenten en processen om mensen te werven, te ontwikkelen, te belonen
Rapporteer
WAT VERSTA JE ONDER DE PERSONEELSWERKER PW  ALS ‘CHANGE AGENT’ OF VERANDERINGSMANAGER?

De personeelswerker begeleidt veranderingsprocessen op het vlak van strategie, structuur en cultuur van de organisatie. Zoals de verhuis van een kantoor of de fusie tussen 2 bedrijven.
De personeelswerker helpt medewerkers zich aan te passen aan nieuwe situaties. Bij deze veranderingen zijn vaak ook de sociale partners betrokken.
De personeelswerker gaat met deze partners (vb. vakbondsafgevaardigden) in overleg en zoekt naar oplossingen.
Bewaakt hij de sociale vrede in de organisatie. Deze rol wordt daarom ook weleens ‘sociale relaties’genoemd.
De focus ligt hier niet op de processen, maar wel op het welbevinden van mensen in een veranderende omgeving.
Rapporteer
WAT IS EEN STRATEGISCH PARTNER?
  Koppelen van HRM aan de strategie van het bedrijf
Bv: Hoe bevorder ik creativiteit & innovatie bij de medewerkers ?
Rapporteer
LEG EEN ADMINISTRATIEVE EXPERT UIT ADHV EEN VOORBEELD?
  Administratieve expert :
Opbouwen van efficiënte HRM infrastructuur
Bv: Hoe zorg ik voor een goede planning en organisatie van de opleiding voor iedere medewerker van het departement : Welzijn, volksgezondheid en gezin van de Vlaamse overheid ?
Rapporteer
WAT IS EEN EMPLOYEE CHAMPION?
  Employee champion :
Bevorderen betrokkenheid, opleiding en ontwikkeling van de medewerker
Bv: Welke opleidingen hebben onze fitness-instructeurs nodig om hun job goed te kunnen doen ?
Bv: Hoe kan ik de mentoren goed ondersteunen in hun rol als meter/peter ?
Rapporteer
HOE GA JE TE WERK ALS ARBEIDSBEMIDDELAAR?

ðHoe zoek ik samen met de werkzoekende naar een geschikte opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt verhoogt?
VDAB
Rapporteer
BESPREEK HOE JE TEWERK ZAL GAAN ALS EXTERNE  DIENSTVERLENER?

Hoe steek ik een opleiding in elkaar die social profit organisaties maakt in de tewerkstelling van vluchtelingen ?
HR-wijs
Hoe zorg ik dat de uitzendkrachten die ik inzet professionele attitudes tonen op de werkvloer ?
AGO HR
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart