Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'context', 'sociaal' en 'absolute', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Theorie GGZ
- Meijer
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
270 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over context, sociaal, absolute

Wat zegt Verhaeghe over sociale en culture context?
Psychische problematiek kan je opvatten als samenlevingsprobleem.
Rapporteer
Wat zijn enkele aanwijzigingen rond de sociale context als risicofactor bij schizofrenie?
1. Traumatische gezinssituatie
2. Stedelijke omgeving
3. Migratieachtergrond
Rapporteer
Wat zijn enkele aanwijzigingen rond de sociale context als risicofactor bij depressie?
1. Aangeleerde copingsstijl
2. Ervaren prestatiedruk
3. Omgangsnormen vanuit cultuur
Rapporteer
Hoe kan je systeemgerichte benadering in het kort omschrijven?
Wat een mens doet, denkt en voelt wordt sterk bepaald door de sociale systemen waar hij onderdeel van is
Rapporteer
Wat houdt de communicatietheoretische benadering in?
Psychische problemen als vorm van communicatie
Rapporteer
Wat houdt de contextuele benadering in?
Psychische problemen door ziekmakende familiegeschiedenis
Omgangspatronen herhalen zich in de geschiedenis of juist sterk afzetten tegen patronen.
Rapporteer
Wat betekent absoluut universalisme?
Er is een absolute en objectieve waarheid rond psychiatrische kennis en handelswijzen mogelijk
Is fundamentalistisch en kan leiden tot botsingen en samenwerkingsproblemen.
Rapporteer
Wat betekent absoluut relativisme?
Iedereen is volledig uniek op grond van hun achtergronden; men komt nooit tot een fundament/ een overeenstemming. Oordelen over wat waar en goed is, zijn onmogelijk.
Is fundamentalistisch en kan leiden tot botsingen en samenwerkingsproblemen.
Rapporteer
Wat betekent communicatief absolutisme?
Beide partijen geloven wel in een absolute waarheid, maar geloven dat die als mens moeilijk te kennen is. (in dialoog)
Rapporteer
Wat betekent communicatief relativisme?
Er is geen absolute waarheid, maar in een context is wel ruimte voor een oplossing waar beide partijen achter kunnen staan. (compromis sluiten)
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart