Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'persoonlijkheidsstoornis', 'centraal' en 'cluster', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Theorie GGZ
- Meijer
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
270 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over persoonlijkheidsstoornis, centraal, cluster

Welke eigenschappen behoren tot de big 5?
Extraversie
Gerichtheid/vriendelijkheid
Zorgvuldigheid/ordelijkheid
Stabiliteit
Openheid
Rapporteer
Welke drie persoonlijkheidsstoornissen clusters zijn er?
Cluster A: Voornamelijk vreemde excentrieke gedragingen. Zeer afwijkend.
Cluster B: Dramatisch, emotioneel, onvoorspelbaar. Relatie met andere is hierin belangrijk.
Cluster C: Angstig, onzeker, vermijdend.
Rapporteer
Wat staat er bij paranoide persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
Sterke achterdocht staat centraal
Cluster A

voortdurend op hun hoede, zoeken overal wat achter, hebben slecht zicht op hun eigen functioneren, geven anderen de schuld, overgevoelig voor kritiek, rancuneus.
Rapporteer
Wat staat er bij schizoïde persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
Afstandelijkheid en beperkte interesse in anderen staat centraal. Voorbeeld stapels kranten verzamelen en stukjes bewaren.
Cluster A

geen intieme relaties, willen het liefst alleen zijn, weinig emoties, ervaren anderen als opdringerig en lastig. Omgeving vindt ze vaak gevoelloos, humorloos en saai.
Rapporteer
Wat staat er bij schizotypische persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
vreemd excentriek gedrag staat centraal. Kenmerken van paranoïde en schizoïde komen terug.
Cluster A

depersonalisatie, zonderling gedrag, vreemd taalgebruik en excentrieke gedachten. Vage en abstracte manier van communiceren.
Rapporteer
Wat staat er bij vermijdende persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
Faalangst en minderwaardigheidsgevoelens; bang voor anderen
Cluster C
Extra: lijkt op sociale angststoornis
Rapporteer
Wat staat er bij afhankelijke persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
Extreme behoefte aan steun en verzorging; anderen moeten beslissingen nemen, gebrek aan zelfvertrouwen
Cluster C
Rapporteer
Wat staat er bij dwangmatige persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?
Overdreven perfectionistisch en ordelijk
Cluster C
Extra: lijkt op dwangneurose/OCD
Rapporteer
Wat is het verschil tussen een persoonlijkheidsstoornis en angststoornis.
Van jongs af aan is er al een langzame verloop in de persoonlijkheidsstructuur. Bij bijvoorbeeld sociale angststoornis is dat het plotseling ontstond.
Besef van probleem is bij angststoornis aanwezig en dat is minder bij persoonlijkheidsstoornis.
Rapporteer
Wat houdt cluster B van persoonlijkheidsstoornissen in? Wat staat hierin centraal?
Dramatisch, emotioneel en onvoorspelbaar staat centraal. Dit is altijd in relatie met de ander, dit staat dan ook centraal.
Voorbeelden zijn:
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Theatrale (histrionische) persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Rapporteer
Wat staat er bij antisociale persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?

Gebrek aan respect voor anderen. Geen respect voor rechtssystemen.
Grensoverschrijdend gedrag
Plezier aan lijden anderen en gebrek aan berouw
Weinig geweten
Impulsief
prikkel hongerig (willen dat er actie is), gebrekkige beheersing
vroeger 'psychopaat'Cluster B
Rapporteer
Wat staat er bij borderline persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?

Instabiel zelfbeeld (ene keer vinden ze zichzelf geweldig en andere moment niet) en beeld van anderen in relaties (aantrekken en afduwen)
Wisselende emoties, idealiseren en kleineren, angst en woede
Impulsiviteit
Dit is het beeld gemiddeld genomen van 18 tot 25 jaar. Cluster B
Rapporteer
Wat staat er bij theatrale persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?

Aandacht staat centraal
Aandacht trekken door heftige emoties en provocaties. Overdreven boos of overdreven verdrietig. Aandacht hoeft niet altijd positief te zijn. Kan gedoe creëren door beloftes te maken en meteen te breken. Levert wel aandacht op.
Wil in centrum van aandacht staan.
Makkelijk te beïnvloeden door anderen of omstandigheden. Als er wat gebeurt in de omgeving is dat heel lastig om gedrag aan te passen. Wordt snel dramatisch.

Cluster B
Rapporteer
Wat staat er bij narcistische persoonlijkheidsstoornis centraal en onder welke cluster valt deze persoonlijkheidsstoornis?

Overdreven hoge eigenwaarde en zelfwaardering. Vinden zichzelf vaak geweldig.
Hebben behoefte aan bewondering en vinden het vervelend als anderen worden bewonderd.
Geobsedeerd door fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit.
Cluster B
Rapporteer
Welke persoonlijkheidsstoornis geven de volgende quotes weer?
"Ik voel een chronische leegte"
"Ik kan moeilijk alleen zijn"
"Soms idealiseer ik je, andere keren vind ik je waardeloos"
"Hoe ik mezelf zie? Soms geweldig en dan weer gestoord, waardeloos en dan weer onweerstaanbaar"
Borderline
Rapporteer
Welke persoonlijkheidsstoornis geven de volgende quotes weer?
"Ik wil het liefst een advies van anderen, zelfs als het om dagelijkse beslissingen gaat"
"Ik voel me erg hulpeloos wanneer ik alleen ben, omdat ik vrees dat ik het in mijn eentje niet zal redden"
"Ik ben contant bezorg om verlaten te worden"
"ik heb er veel voor over om door anderen gezorgd en gesteund te worden"
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Rapporteer
Wat zijn mogelijke oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen?
Biologische verklaring: genen die temperament bepalen. Genen bepalen voor een deel hoe jij je gedraagt en wie jij bent.

Overlevingsstrategie (inclusief cognitief schema's, mensen zijn in een bepaalde context terecht gekomen waar een bepaalde overlevingsstrategie past en werkt. Als het in je systeem zit en je komt op jezelf te staan waar de overlevingsstrategie eigenlijk niet meer past, maar je neemt het wel mee. )
Hechting, verwaarlozing, trauma's (misbruik)
Rapporteer
Wat zijn behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen?
Je lost het niet op met medicatie, maar kan wel helpen om voorwaarden te creëren waardoor therapie mogelijk is om symptomen te verminderen.
Therapieën:
 • Schematherapie: schema's (cognitie, gevoelens gedrag) uit het verleden onder de loep nemen en onderzoeken op bruikbaarheid in het heden
 • Psychodynamisch: bewuster worden van emoties en automatische reacties en die veranderen
 • cognitief: gedachten veranderen
 • gedragstherapie: ander gedrag trainen
Rapporteer
Medicatie is niet zinvol bij persoonlijkheidsstoornissen.
Goed of fout?
Fout -> medicatie kan het niet oplossen, maar kan wel helpen bij symptoombestrijding
Rapporteer
Wat voor tegengesteld effect kan sociale vaardigheidstraining hebben?
Als diegene het onder rechterlijke macht moet oefenen dan is iemand niet gemotiveerd, ze leren daar om beter te snappen wat anderen drijft en wat het gewenste gedrag is en gebruiken dat om mensen te manipuleren.
Rapporteer
Wat kunnen social workers doen bij persoonlijkheidsstoornissen?
- Aanvaarding van de persoon en empathie (Rogers)
- Maar ook bekrachtiging en empathie systeem/familieleden. Voor familie kan het zwaar zijn.
- Overdracht-tegenoverdracht
- Balans houden in afstand en nabijheid; betrouwbaar, maar niet te veel zorgen
- Klachten serieus blijven nemen
- Consequent zijn; voorspelbaar zijn, en overleg met collega’s over lijn die getrokken wordt.
- Autonomie geven binnen duidelijke, consequente grenzen;
- Duidelijke structuur en duidelijke instructies
- Vermijd (onnodige) discussie
- Oog hebben voor trauma’s.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart