Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verzorgingsstaat', 'nederland' en 'lubbers', komende uit:

- WalburgPers
ISBN-13 9789462493643
237 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verzorgingsstaat, nederland, lubbers

Kritieken op de verzorgingsstaat in de jaren 80
- De verzorgingsstaat is te bureaucratisch
- De verzorgingsstaat is te duur
- Misbruik op grote schaal van de wetten
- Evenveel vacatures als werklozen
- Steeds meer ouderen steeds minder jongeren
Rapporteer
De Beperken van de verzorgingsstaat (kabinetten Lubbers)
- De kabinetten Lubbers bezuinigen en belasten zwaarder
- De kabinetten Lubbers beperken de verzorgingsstaat
- De kabinetten Lubbers privatiseren staatsbedrijven
Rapporteer
Redenen waarom de economie herstelde aan het einde van de jaren 80
- Europese samenwerking
- Globalisering
Rapporteer
Redenen waarom de individualisering toeneemt in de jaren 80-90
- Het idee van de maakbare samenleving maakte plaats voor het  
  idee van zelfredzaamheid

- De ontzuiling
- Het beleid van de overheid
Rapporteer
Redenen waarom Nederland in de jaren 90 een nieuwe plaats in Europa en de wereld moest bepalen;
- Na de koude oorlog verminderde de Nederlandse invloed
- Nederland werd internationaal terughoudender
Rapporteer
Gevolgen van internet, mobiele telefoon en sociale media
- Een vloed aan informatie wordt voor iedereen toegankelijk
- De mogelijkheden tot sociale contacten nemen enorm toe
- De mogelijkheden tot mondiale contacten nemen enorm toe
- Iedereen kan nu deelnemen aan nationale discussies
- Meer dan ooit is de eigen omgeving met een apparaatje te
  beheren

- De mogelijkheid om mensen te bedreigen neemt ook toe
Rapporteer
De tegenstellingen tussen de voorstanders en tegenstanders van de Europese samenwerking
Voorstanders;
- Door het wegvallen van interne grenzen kunnen mondiale
  bedrijven hun producten in geheel Europa aanbieden.

- Nederland heeft er als handelsland profijt van
- Wereldomvattende problemen kunnen alleen aangepakt worden
  in Europees of mondiaal verband

Tegenstanders;
- Doordat landen steeds meer soevereiniteit over moeten dragen
  aan de EU worden we te afhankelijk van andere landen

- Lidstaten betalen meer geld voor de begroting van de EU dan ze
  ontvangen aan de subsidies

- Vertrek levert Nederland miljarden op, als Nederland toegang
   houdt tot de Europese markt
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart