Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gemiddeld', 'spreiding' en 'waarnemingen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Sven De Maeyer, et al
ISBN-10 9038221339 ISBN-13 9789038221335
83 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gemiddeld, spreiding, waarnemingen

Wat hebben parameters van spreiding als doel?
Het in kaart brengen van de grootte van de verschillen tussen geobserveerde meetwaarden (dus hoever ligt dit uit elkaar)
Rapporteer
Welke parameters van spreiding zijn er? En bij welk meetniveau van een variabele gebruik je deze?
- De variatiebreedte (is reikwijdte, dus van het verschil tussen laagste en hoogste waarde)
- Interkwartielafstand (verschil tussen het eerste en derde kwartiel, 25ste of 75ste percentiel)
- Interdecielafstand (verschil tussen eerste en negende deciel is bv 80% van de waarnemingen)
- Gemiddelde absolute afwijking -> beter is standaardafwijking
Variatiebreedte -> interval of ratio
Rapporteer
Wat is de interkwartielafstand? Hoe bereken je dit?
De interkwartielafstand is een parameter van spreiding. Het meet de afstand waarover de middelste 50% van de waarnemingen zijn verspreid

Formule:
Kwartiel 3 - kwartiel 1
Rapporteer
Wat is de interdecielafstand? Hoe bereken je dit?
De interdecielafstand is een parameter van spreiding. Het meet de afstand waarover de middelste 80% van de waarnemingen zijn verspreid

D9 - D1
Rapporteer
Wat is de variatiebreedte/ reikwijdte? Hoe bereken je dit?
De reikwijdte is een parameter van spreiding. Het meet de afstand tussen de eerste en laatste geordende waarneming, dus de afstand waarover alle waarnemingen zijn verspreid

Formule:
Hoogte geordende waarneming - laagste geordende waarneming
Rapporteer
Omschrijf de stappen om tot de formule van de standaardafwijking te komen?
Stap 1: je berekent de afwijzingsscores van alle waarnemingen t.o.v. Het gemiddelde

Stap 2: je doet de berekende afwijkingsscores in het kwadraat nemen

Stap 3: je telt alle gekwadrateerde afwijkingsscores bij elkaar op

Stap 4: je deelt het totaal van stap 3 door het aantal totaal aantal waarnemingen - 1

Stap 5: je neemt de vierkantswortel van de uitkomst uit stap 4
Rapporteer
Wat is de gemiddelde absolute afwijking? Hoe bereken je dit
De gemiddelde absolute afwijking is een parameter van spreiding. Het geeft de afstand tussen een bepaalde meetwaarde weer ten opzichte van het gemiddelde van alle meetwaardes.

Formule:
Voor alle meetwaarde bereken je het verschil t.o.v. Het gemiddelde.
Je berekent vervolgens het gemiddelde van al deze verschillende afwijkingen
Dit is de gemiddelde absolute afwijking

Nadeel is dat deze uitkomt moeilijk interpreteerbaar is
Rapporteer
Wat is de variantie? Hoe bereken je dit
De variantie is een parameter van spreiding. Het geeft de afwijking van een bepaalde meetwaarde weer ten opzichte van het gemiddelde.

Formule:
Bereken het gemiddelde
Bereken de afwijkingen tov het gemiddelde
Neem dit in het kwadrant
Tel alle uitkomsten bij elkaar op en neem weer het gemiddelde -> variantie
Ook dit is lastig te interpreteren daar het een waarde treft die bv totaal kan afwijken van van alle meetwaarden. Bv 62 variantie op een variabele met meetwaarden voor leeftijden
Rapporteer
Wat is de standaardafwijking? Hoe bereken je deze?
De standaardafwijking is een parameter van spreiding. Het herleidt de variantie tot een oorspronkelijke meeteenheid en berekent de afwijking tussen meetwaarden t.o.v. Het gemiddelde

Formule:
Bereken het gemiddelde van alle eenheden
Bereken de afwijking van eenheden tov het gemiddelde
Neem dit in het kwadrant
Tel deze uitkomsten bij elkaar op een neem het gemiddelde
Neem van deze uitkomst de wortel en je hebt de standaardafwijking
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart