Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'steekproef', 'populatie' en 'gemiddeld', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Sven De Maeyer, et al
ISBN-10 9038221339 ISBN-13 9789038221335
83 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over steekproef, populatie, gemiddeld

Wat is de kern van inferentiële statistiek? En waarom is het dan interessant om met een steekproef te werken?
Het trekken van conclusies die je doet vanuit de steekproef aangaande de gehele populatie, dus concreet: kun je conclusies veralgemenen naar de populatie toe?

Met een steekproef wordt gewerkt omdat het in praktijk nooit mogelijk is (tijd en €) om de gehele populatie te bevragen, daarom werk je met een afspiegeling van deze populatie (=steekproef)
Rapporteer
Welke vormen van populaties zijn er, wat is het verschil?
Eindige populaties -> bestaande verzamelingen
Oneindige populaties -> theoretische uitvindingen

Eindig -> mbo-studenten
Oneindig -> mogelijke resultaten tossen muntstuk
Rapporteer
Hoe stel je een steekproef samen?
- Stap 1: ga na wat de populatie is
- Stap 2: zorg voor een realistische afspiegeling van de natuurlijke populatie in de steekproef
Rapporteer
Wat is de wet van de getallen?
Hoe groter de steekproefomvang, hoe juister het beeld dat de steekproef oplevert van de populatie en dus hoe dichter het steekproefgemiddelde bij het populatiegemiddelde ligt
Rapporteer
Wat is een gevaar voor de representativiteit wanneer met een steekproef wordt gewerkt?
Er bestaat gevaar dat het algemene gemiddelde dat wordt berekend afwijkt van het populatiegemiddelde (je hebt hier immers geen zicht op) -> dit noemt men de steekproeffout
Rapporteer
Wat houdt de central limiet stelling in?
Het gemiddelde van verschillende steekproeven geeft een betere schatting van het populatie gemiddelde dan wanneer naar losse steekproeven wordt gekeken

Hoe groter de omvang van de steekproef des te preciezer wordt de schatting (wet van de grote getallen)
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart