Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'waarnemingen', 'totaal' en 'kwartiel', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Sven De Maeyer, et al
ISBN-10 9038221339 ISBN-13 9789038221335
83 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over waarnemingen, totaal, kwartiel

Welke kengetallen zeggen iets over de ligging van een nominale variable?
De modus -> de categorie die het meeste voorkomt in de waarnemingen
Rapporteer
Hoe wordt het genoemd wanneer twee of meer categorieën het meest voorkomen als kengetala?
Multimodaal

Bij één categorie wordt het unimodaal genoemd
Rapporteer
Welke kengetallen zeggen iets over de ligging van een ordinale variabele?
- De modus
- De mediaan -> de middelste meting (twee gelijke groepen dus door de helft)
- Kwartielen, decielen, percentielen
Rapporteer
Wat zijn aandachtspunten voor het gebruik van de mediaan en het gemiddelde
De mediaan
- kan een fictieve waarde aannemen (een meetpunt tussen twee in)
- kan een verkeerd beeld geven bv wanneer je 10x 2 heb en 1x 1 dan geeft de mediaan nog 2 als getal weer -> terwijl de groep met waarde 2 groter is dan de helft
- Is niet gevoelig voor uitbijters

Het gemiddelde
- kan een waarde aannemen tussen twee meetpunten
- is gevoelig voor extreme scores/ uitbijters
Rapporteer
Wat is een kwartiel? Hoe bereken je dit
De waarnemingen kunnen in 4 kwartielen verdeeld worden (4 gelijke groepen).

Voorbeeld:
Het eerste kwartiel is een parameter van ligging. Het is de waarneming waarvoor geldt dat 25% van de meetwaarde kleiner is of gelijk is aan die waarde. De overige 75% van de meetwaarden zijn dus groter.

Berekenen:
Je ordent de waarden van klein naar groot
Formule 1e kwartiel (totaal waarnemingen + 1)/4
2e kwartiel 2(totaal waarnemingen+1)/4
3e kwartiel 3(totaal waarnemingen+1)/4
4e kwartiel 4(totaal waarnemingen+1)/4 -> totaal
Rapporteer
Wat is een percentiel? Hoe bereken je dit?
De totaal aantal waarnemingen (op orde) kunnen verdeeld worden in 100 gelijke groepen.

Voorbeeld
Het eerste percentiel is een parameter van ligging. Het is de waarde waarvoor geldt dat 1% van de waarnemingen kleiner is of gelijk is aan die meetwaarde. De overige 99% van de waarnemingen zijn dus groter

Het dertigste deciel is een parameter van ligging. Het is de waarde waarvoor geldt dat 30% van de waarnemingen kleiner is of gelijk is aan die meetwaarde. De overige 70% van de waarnemingen zijn dus groter

Formule
Ordenen
1 tm 100 (totaal+1)/ 100
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart