Samenvatting Van leertheorie naar onderwijspraktijk Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Van Leertheorie Naar Onderwijspraktijk

- Tjipke van der Veen, et al
ISBN-10 9001809243 ISBN-13 9789001809249
848 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Van leertheorie naar onderwijspraktijk Auteur: Tjipke van der Veen, Jos van der Wal ISBN: 9789001809249

 • 1 Leren: een complex en onzichtbaar proces

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt informeel of incidenteel leren in?

  het leren in  buitenschoolse leeromgevingen waar vooraf gestelde expliciete leerdoelen ontbreken en didactische structurering en externe sturing afwezig is

 • Wat wordt er bedoelt met de stelling (Claxon 1999): 'Learning can no longer be seen as  a task for people in the first quarter of life'.
  In de huidige informatiemaatschappij veroudert kennis zo snel, dat levenslang leren noodzakelijk is geworden.
 • Waardoor beleven veel leerlingen het schoolse leren, helaas zelden als zin- of betekenisvol leren?. 
  Vanwege het abstracte karakter van veel schoolse leerinhouden in combinatie met het gegeven, dat leerlingen zelf noch zeggenschap hebben over de leerdoelen die ze zouden willen nastreven, noch zelf sturing mogen geven aan hun eigen leerproces.
 • Wat is Brain-based learning?
  Onderwijs gebaseerd op bevindingen uit de hersenwetenschappen.
 • Welke begrippen horen bij schools leren
  doelgericht, intentioneel en formeel
 • Wat zijn de drie vormen van leren volgens de Europese Commissie?
  * formeel leren: leren dat geïnitieerd wordt door en plaats vindt binnen onderwijs- training- of opleidingsinstituten. Dit leren leidt tot een officieel erkend diploma of certificering.
  * informeel leren: Leren dat voortvloeit uit alledaagse activiteiten, die samenhangen met werk, gezinsleven en vrije tijd. Dit leren leidt niet tot certificering of diplomering.
  * non-formeel leren: Leren dat plaats vindt binnen een onderwijs- of opleidingsinstituut en nadrukkelijk niet leidt tot officiële certificering of diplomering. (studenten onderling bijv)
 • Welke begrippen horen bij buitenschools leren.
  betekenisvol, incidenteel en informeel
 • Leren op de werkplek kan zowel een informeel en incidenteel als een intentioneel karakter hebben.  juist of onjuist
  Juist

  Leren op en van het werk kan een toevallig karakter hebben wanneer het niet expliciet beoogd wordt en min of meer en passant plaats vindt. In dat geval is het weliswaar informeel doch incidenteel van karakter. Wanneer er opzettelijk en gepland aandacht en begeleiding is voor het leren van bepaalde kennis of kunde op de werkplek door bijvoorbeeld het volgen van specifieke trainingen (on the job training) of door het gericht observeren hoe een ervaren werknemer een klus aanpakt of een probleem oplost, is er sprake van intentioneel leren. Het blijft ook dan informeel van aard.
 • Op welke gebieden heeft rijping betrekking?
  Rijpingsprocessen hebben betrekking op een tweetal gebieden, namelijk op het lichamelijke of fysiologische gebied en op het gebied van de hersenen (neurologisch
 • betekenis van formeel, informeel en non-formeel leren

  Formeel (intentioneel) leren

  Leren op school
  Informeel of incidenteel leren (natuurlijk of spontaan leren)

  Leren buiten school
  non-formeel leren
  Leren bij het bezoeken van culturele omgevingen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart