Samenvatting Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Veelvormige Dynamiek : Europa In Het Ancien Régime, 1450-1800

- Willem Frijhoff
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
8122 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 Auteur: Willem Frijhoff ISBN: 9789058751577

 • 0 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 33 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Naar welke verschijnselen verwijst de hoofdtitel van het handboek "Veelvormige dynamiek"
  Continu optreden van verandering, beweging en ontwikkeling.
 • 0.1 Bestaat er een Europese geschiedenis?

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op basis van welke drie punten kunnen we spreken over een Europese geschiedenis?
  1. Overeenkomsten
  2. Gedeelde lotgevallen
  3. Gezamenlijke wortels
 • Wat wordt er bedoeld met een Europese geschiedenis?
  Een gemeenschappelijke Europese geschiedenis, opgevat als een geschiedenis van de Europese cultuur of samenleving.
 • Is er een collectieve identiteit die als Europees kan worden aangeduid? Een Europese identiteit? Een cultuur, bewustzijn en saamhorigheidsbesef? (naast een geografische identiteit). Bestaat er een Europese geschiedenis? Als in een gemeenschappelijke. Hebben de Europeanen van nu gezamenlijke historische wortels? Ervaren zij dit ook zo? Kun je dan spreken van een Europese cultuur of samenleving? En hoe fungeert dat verleden daar in?
  Zie vraag
 • Wat benadrukten de auteurs die de kwestie vanuit een marxistische, historisch-materialistische invalshoek benaderden?
  Ze benadrukten nogal eens het mondiale perspectief, met de vermeende gemeenschappelijke lotsbestemming van de 'proletariërs aller landen' voor ogen.
 • Wat was de ondertitel van het boek 'Aera van Europa' (1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector van het Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit, want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Wat is de conclusie van de historicus Henri Brugmans, bekend pleitbezorger van de federale Europese gedachte, over het bestaan van een gemeenschappelijk verleden 'van alle Europeanen'.
  Zijn conclusie is bevestigend. Europa leeft voort als realiteit, want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en een gemeenschappelijke bestemming.
 • Pim de Boer (UvA) wijdde zijn oratie aan 'Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording'. Aan de hand waarvan adstrueerde hij deze bewustwording?
  Een beschouwing over een drietal, in verleden en heden aan Europa en bewoners toegeschreven, verworvenheden: vrijheid, het christendom en de beschaving.
 • Hoe dacht Frits Bolkestein in zijn oratie (2005) over de Europese identiteit en de gemeenschappelijke geschiedenis?
  Hij wees  de idee van een hedendaagse Europese identiteit af; nationale belangen heetten bij hem 'het cement van de Europese Unie te zijn'. 
  Wel heeft hij meerdere malen, als liberaal, de betekenis onderstreept van het normen- en waardenpatroon van de Verlichting en haar verworvenheden, zoals vrijheid, individualisme, secularisatie en de scheiding van kerk en staat.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart