Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1919-1989

- , et al
904 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1919-1989 Auteur: L H M Wessels & A Bosch

 • 1 Natie, identiteit en nationalisme

 • 1.2 Periodisering en karakterisering nationalisme

 • Onder welk nationalisme valt het nationalisme van Hitler
  Onder het racistisch nationalisme welke ontstond in de periode tussen WO1 enWO2.
 • Wat is het hoogtepunt van de klassieke fase van het nationalisme.
  Vrede van Versailles in 1919.
 • In welke periode kwam het romantisch nationalisme tot bloei.
  Tussen 1770-1815
 • Noem 1 kenmerk van de drie nationalismes die genoemd zijn.
  Romantische nationalisme: blik  op het verleden
  Klassiek nationalisme: streven naar eenwording en oprichting eigen nationale staten
  Nationalisme in het interbellum: verschillende stromingen: racistisch, neo-klassiek en etnisch nationalisme
 • 1.3 Het romantisch Nationalisme (1770-1815)

 • Was was de overtuiging van Herder over de vorming van het nationalisme?
  Dat de natuur en het klimaat van betekenis was voor de vorming van het nationale karakter.
 • Wat werd verstaan onder 'natie' ten tijden van de Renaissance en de Verlichting?
  De natie is een groep van staatsburgers onder een gemeenschappelijk bestuur.
 • Waarom werd onder invloed van de Romantiek het begrip natie omgevormd door een mythe?
  Zoals eerder vermeld werd in de Romantiek het verleden belangrijk.
 • Wat waren belangrijke onderdelen van deze nationale mythe en nationale identiteit?
  De gemeenschappelijke voorouders, de geschiedenis, de taal, de gewoonten en de toekomstverwachting.
 • Geef een korte omschrijving van het Romantisch Nationalisme.
  Het romantisch nationalisme is ontstaan tijdens de Romantiek als verzet tegen de Verlichting. Het individu werd belangrijk en het volk werd het middelpunt van de samenleving. Elk volk heeft unieke kwaliteiten en een unieke cultuur welke tot uiting kwam in de taal, de gewoonten, de geschiedenis en in het volkskarakter. Men noemde dit het cultureel nationalisme. Door het streven naar eenwording ontstond het politiek nationalisme. Cultureel en politiek nationalisme vullen elkaar aan en hebben een samenhang.
 • 1.4 Eenwording en afscheiding: het klassieke nationalisme (1815-1919)

 • Welke 2 categorieën leidden tot de problemen rondom natie en nationalisme in de 19e en 20e eeuw?

  1. verschillende volkeren verdeeld over verschillende staten;

  2. veel etnische groepen onder één centraal gezag

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting