Samenvatting Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Verbintenissen Uit De Wet En Schadevergoeding

- J Spier
ISBN-10 9013093809 ISBN-13 9789013093803
655 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding Auteur: J Spier ISBN: 9789013093803

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 35 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • noem een van de belangrijkste wijzen om te trachten geleden schade op anderen dan wel op de overheid te verhalen?
  het instellen van een vordering op grond van artikel 6:162 OD
 • Wat zijn de beginselen die ten grondslag liggen aan het leerstuk van de onrechtmatige daad?
  - Ieder draagt zijn eigen schade
  - Berokken een ander geen schade

  Soms ook omschreven als: vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • geeft de wetgever een beschrijving van het begrip verbintenis?
  neen, hiervan heeft de wetgever afgezien
 • hoe wordt de schuldenaar en de schuldeiser aangeduid bij een vordering op grond van OD?
  de schuldenaar als dader/aansprakelijke en de schuldeiser met de term benadeelde/slachtoffer
 • wat heeft de HR geoordeeld in het arrest Quint-Te Poel?
  dat verplichtingen die passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen ook als verbintenissen worden aangemerkt
 • wat is speciaal aan afdeling 6.1.10 BW?
  dit regelt het schadevergoedingsrecht en deze afdeling heeft betrekking op alle verbintenissen tot schadevergoeding en derhalve ook op een verbintenis tot schadevergoeding die voortvloeit uit artikel 6:74 BW (de zgn. contractuele aansprakelijkheid)
 • kan de handeling op grond waarvan men tot een rechtmatige of onrechtmatige daad concludeert alleen een feitelijk handeling zijn?
  dit kan zowel een feitelijke handeling zijn als een rechthandeling
 • waaruit kan de verbintenis die uit rechtmatige of onrechtmatige daad voortvloeit bestaan?
  meestal bestaat deze uit het betalen van een schadevergoeding maar deze kan ook een andere inhoud hebben hebben zoals het voortzetten van een aangevangen belangenbehartiging
 • op welke twee wijzen kan men op grond van OD aansprakelijk zijn?
  persoonlijk aansprakelijkheid (afdeling 6.3.1) en kwalitatieve aansprakelijkheid (afdeling 6.3.2)
 • wat houdt de vestigingsfase van de aansprakelijkheid in?
  de fase waarin de aansprakelijkheid wordt onderzocht, als aansprakelijkheid vaststaat, dan komt de vraag naar de omvang van de uit deze aansprakelijkheid voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding  aan de orde. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart