Samenvatting Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Vermogensstructuur En Vermogensmarkt Theorie

ISBN-13 9789079564552
340 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie ISBN: 9789079564552

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke manier verschilt de wijze waarop naar financial accounting en management accounting wordt gekeken van financieel management?
  Bij financial accounting en management accounting neemt de winstberekening een centrale rol in en is de waardebepaling een afgeleide. Bij financieel management staat echter de marktwaarde centraal.
 • Wat houdt het waardevast pensioen in?
  pensioenuitkering gebaseerd op het loon, maar aangepast voor inflatie.
 • Wat houdt een welzijnsvast pensioen in?
  pensioenuitkering gebaseerd op de algemene loonontwikkeling.
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de pensioenmarkt?
  1. uitstel van de pensioenleeftijd
  2. kosten van pensioenen
  3. pensioenrisico verschoven van werkgever naar werknemer
  4. belangentegenstelling tussen premiebetalende en uitkeringsgerechtigden bij pensioenfondsen. 
 • 1.2 Het bestuur en de onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat geldt er voor participanten om betrokken te blijven bij een onderneming?
  Participanten willen de relatie met de onderneming continueren zolang de daarmee verkregen waarde hoger is dan de waarde bij het verbreken van een relatie.
 • Wat is de taak van het bestuur van een onderneming m.b.t. participanten?
  Het is de taak van het bestuur om participanten bij de onderneming betrokken te houden, goed nieuws direct vertellen en slecht nieuws later om onrust te voorkomen.
 • 1.3 Agency theorie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de agency theorie in?
  spanningen tussen twee partijen indien eigendom en leiding niet in een hand verenigd zijn.
 • Wie waren Jensen & Meckling (1976)?
  pasten de agency theorie toe op de relatie tussen bestuur (agent of de gelastigde) en de aandeelhouder (participaal of de lastgever)
 • Wat wordt er onder risicodeling (binnen de agency theorie) verstaan?
  Hieronder wordt verstaan dat het functioneren van de ene partij (agent) wordt bepaald door de wensen van de andere partij (principaal).
 • Wat houdt Adverse selectie in?
  Indien de principaal informatie ontbeert omtrent hetgeen de agent beweert te presteren, is de principaal geneigd dit in zijn prijs (neerwaarts) tot uitdrukking te brengen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart