Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Vps Arbeidsrecht En Sociale Zekerheid

178 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - VPS Arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • 1 Inleiding tot het Nederlands recht

 • 1.2 Indeling van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is vijfachtste-dwingend recht?
  Hier kan bij cao worden afgeweken maar ook door middel van een schriftelijke overeenkomst met de OR of personeelsvertegenwoordiging
 • 1.3.2 Plaats van het recht

 • Wat is de absolute competentie en wat de relatieve?
  Absoluut gaat over welke rechtelijke instantie bevoegd is en de relatieve over welke geografische plaats
 • 2 Het arbeidsprocesrecht

 • 2.1 Relatieve en absolute competentie in het arbeidsrecht

 • Wat is de relatieve competentie in het arbeidsrecht?
  In dagvaardings- en verzoekschriftprocedures is meestal de rechter in de woonplaats van de gedaagde/verweerder bevoegd (ook als dit in het buitenland is). Bij arbeidszaken ook de plaats waar gewoonlijk de werkzaamheden worden verricht. De keuze ligt bij de werknemer.
 • 2.2 De dagvaardingsprocedure

 • Wat is het verloop van een dagvaardingsprocedure?
  1. Uitbrengen/betekenen van de dagvaarding aan gedaagde door deurwaarder. 2. Conclusiewisselingen op eerste roldatum met conclusie van antwoord en evt een vordering in reconventie. 2.1. Conclusie van Repliek 2.2. Conclusie van Dupliek. 3. Comparitie van partijen/samenkomst voor rechter met evt schikking 4.Vonnis
 • 2.4 De verzoekschriftprocedure

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer volg je een verzoekschriftprocedure in het arbeidsrecht? Noem 3 voorbeelden.
  -Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door werkgever
  -Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door werknemer 
  -Verzoek tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet
 • 3 De arbeidsovereenkomst: een inleiding

 • 3.2.2 Overeenkomst van opdracht

 • Wat is de definitie van een overeenkomst van opdracht?
  De ene partij verbind zich tot de andere partij tegen betaling een opdracht uit te voeren. Verschil met aanneming van werk is dat opdrachtnemer geen stoffelijk werk tot stand brengt.
 • 3.3.2 Oproepovereenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke regels gelden er omtrent een afroepovereenkomst?
  -De werknemer heeft recht op minimaal 3 uur loon per oproep (ook al wordt hij voor minder opgeroepen. (art 7:628a BW) Dit geldt ook wanneer er vaste uren zijn dat er minder zijn dan 15 in de week op nader te bepalen tijdstippen.
  - De werkgever moet na 12 maanden vaste uren aanbieden o.b.v. het gemiddelde aantal gewerkte uren in de maand.
  - Wanneer de werkgever binnen 4 dagen voor aanvang van werkzaamheden de oproep geheel of ten dele intrekt of wijzigt, heeft de werknemer recht op loon o.b.v. de eerste oproep.
 • 3.3.4 Uitzendovereenkomst

 • In welke opzichten is de ontslagbescherming anders voor uitzendkrachten dan voor 'gewone' werknemers?
  Gedurende de eerst 26 weken van de uitzendovereenkomst mogen er méér dan 3 bepaalde tijd contracten worden aangeboden zonder dat deze van rechtswege voor onbepaalde tijd wordt. Daarnaast kan er in deze 26 weken een uitzendbeding worden opgenomen. Daarmee kan de inlenende onderneming in deze periode de opdracht beëindigen zonder reden. De overeenkomst met de uitzendonderneming eindigt daarmee ook van rechtswege. (art 7:691 BW)
 • 3.6 Sollicitatieprocedure

 • Mag iemand bij een sollicitatieprocedure medische gekeurd worden?
  Nee, tenzij de functie eisen stelt aan specifieke medische geschiktheid, dit vooraf medegedeeld is en de keurig pas plaatsvindt als men de werknemer aan wil nemen.
 • 3.7 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde/bepaalde tijd

 • Wanneer wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd?
  Ketenregel (art 7:668a BW):
  -Wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd over een periode van 36 maanden (tussenpozen van minder dan 6 maanden mee gerekend);
  -Wanneer meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd.  
  Beide met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden. Het laatste contract voor bepaalde tijd is van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart