Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'adolescentie', 'problemen' en 'sociaal', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Losse lessen
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Opleiding tot Verpleegkundige
153 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over adolescentie, problemen, sociaal

Op welke twee vragen proberen sociologen antwoord te krijgen?


 • Hoe worden mensen in hun gedrag beïnvloed door het feit dat zij deel uitmaken van grotere sociale eenheden, ofwel groeperingen? Een gangbare indeling is als volgt:
  Microniveau: het gaat hier om kleine samenlevingsverbanden Mesoniveau: hier gaat het om grotere organisatorische verbanden Macroniveau: heeft betrekking op de maatschappij als geheel


 • Hoe zit de samenleving in elkaar? Hoe zitten onderdelen van de maatschappij zoals de gezondheidszorg in elkaar? 
Rapporteer
Hoe kan sociologie een verpleegkundige helpen?


Sociologie kan verpleegkundigen helpen meer zicht te krijgen op:

 • Het eigen gedrag en dat van anderen (patiënten, collega's en vertegenwoordigers van andere disciplines)


 • Maatschappelijke factoren met betrekking tot zorg, ziekte en gezondheid, bijvoorbeeld factoren die van invloed zijn op het functioneren van mantelzorg of het verband tussen gezondheid en sociale klasse
 • De inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg en de rol en positie van verpleegkundigen daarin
 • De positie van verpleegkundigen in allerlei groeperingen op micro-, meso- en macroniveau
Rapporteer
Welke drie onderdelen zijn belangrijk in de adolescentie?

 • Leren omgaan met lichamelijke rijpheid

 • Het bereiken van een nieuw niveau van cognitieve ontwikkeling

 • Het herdefinieren van sociale rollen en emotionele problemen
Rapporteer
Wat is de laatste fase van Piagets bij de adolescentie?
De laatste fase van de cognitieve groei: het vermogen tot abstract en complex denken. Tijdens deze formeel-operationele face komt het individu tot introspectie en begint het problemen te overdenken. Ze leren om te gaan met hypothetische problemen, waarbij ze niet langer de concrete basis van de vorige fase nodig hebben. Recent onderzoek heeft echter vraagtekens gesteld bij Paigets theorie dat formeel-operationeel denken noodzakelijkerwwijs tijdens de adolescentie begint.
Rapporteer
Wat zijn de primaire, secundaire en tertiaire groepen?
Primair - gezinnen en kleine groepen, opvoeding
Secundaire - formele groepen op bijv scholen, werk of gemeenschappen, uitgebreide families.
Tertiaire - De normen en waarden die vanuit de anonieme massa worden aangeboden
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart