Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'coma', 'patiënt' en 'arts', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Losse lessen
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Opleiding tot Verpleegkundige
153 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over coma, patiënt, arts

Hoe gaat de handeling van euthanasie in zijn werk?
Bij euthanasie worden de euthanatica intraveneus toegediend.
  1. Eerst wordt een coma geïnduceerd.
  2. Aansluitend, nadat is vastgesteld dat er sprake is van een medicamenteus geïnduceerd coma, wordt een spierrelaxans toegediend. Hierdoor treedt een verlamming op van alle dwars- gestreepte spieren, met uitzondering van het hart. De patiënt zal hierdoor overlijden.
Pas als de patiënt aan alle kenmerken voldoet en er dus sprake is van een medicamenteus geïnduceerd coma, mag een spierrelaxans worden toegediend.
Rapporteer
Wat is de rol van de arts, patiënt en verpleegkundige?
Alleen een arts mag de euthanatica toedienen. Het inbrengen van een infuusnaald en het (eventueel) aansluiten aan een waakinfuus vooraf wordt niet beschouwd als een toedienings- handeling. Alle handelingen daarna wel. Alleen de patiënt zelf mag een actieve rol, bij voorbeeld openen infuuskraantje, hebben zolang dit een zorgvuldige uitvoering niet in de weg staat.
Rapporteer
Wat is het grootste belang bij de uitvoering van euthanasie op medicamenteus gebied?
Het is van het grootste belang dat de patiënt de werking van het toegediende spierrelaxans niet ervaart. Daarom moet er sprake zijn van een adequate bewustzijnsverlaging. De in het verleden gehanteerde term ‘coma’ leidde regelmatig tot verwarring, met name door onduidelijkheid hoe dit coma is vast te stellen. De expertgroep hanteert de term ‘medicamenteus geïnduceerd coma’.
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van een medicamenteus geïndiceerde coma?

De patiënt reageert niet op aanspreken.

Ernstige depressie van circulatie, blijkend uit een trage en zwakke pols.

Ernstige depressie van ventilatie, blijkend uit een trage, oppervlakkige ademhaling.

Beschermende reflexen, zoals de wimperreflex, afwezig.
Rapporteer
Welke medicamenten worden gebruikt bij een medicamenteus geïndiceerde coma?
Voor de inductie van het coma wordt gebruik gemaakt van een thiopental (2000 mg) of propofol (1000 mg). Beide middelen kunnen bij intraveneuze injectie pijnsensatie geven.
Rapporteer
Welke medicamenten worden gebruikt voor de spierverslapping?
Rocuronium (150 mg) is het spierrelaxans van eerste keus omdat dit spierrelaxans het meest in nederland wordt gebruikt en er daarom de meeste ervaring mee bestaat. Atracurium
(100 mg) of cisatracurium (30 mg) zijn goede alternatieven.
Het spierrelaxans mivacurium wordt vanwege de korte werkingsduur afgeraden.
Rapporteer
Hoe wordt aangetoond welke medicatie is gebruikt bij euthenasie?
De gemeentelijk lijkschouwer moet kunnen verifiëren hoe en met welke middelen het leven is beëindigd. Als de arts zelf de euthanatica gereed maakt, dient deze de flacons en/of ampullen te bewaren. Als de apotheker de euthanatica gereed heeft gemaakt, moet de arts de geëtiket- teerde spuiten bewaren.
Rapporteer
Wat is het 1e medicament dat wordt gebruikt voor palliatieve sedatie?
Midazolam. Dit maakt je rust en verslapt een beetje de spieren.
Rapporteer
Wat voor soort handelen is diepe continue palliatieve sedatie?
Normaal medisch handelen. Er zit geen meldingsplicht bij.
Rapporteer
Wat is zijn de voorwaarden van een diepe continue palliatieve sedatie?
- Als de patiënt binnen twee weken zal overlijden.
- Toestemming van de patiënt is niet nodig, indien er ondragelijk lijden is. Er zal overleg zijn met de familie, maar de arts mag bepalen.
- Eén of meerdere refractaire symptomen (als het niet adequaat te behandelen is of als de behandeling onaanvaardbare bijwerkingen heeft), bijvoorbeeld pijn, benauwdheid en delier, maar ook angst en existentieel lijden.
Rapporteer
Wordt er vocht en voeding toegediend bij continue palliatieve sedatie?
Nee, dit is zinloos. Het wel toedienen van vocht en voeding creëert vooral nadelen; oedeem, benauwdheid, incontinentie, verlengen van lijden, ascites (buikvocht). Indien het overlijden wel langer dan twee weken duurt, dan zal het niet toedienen van vocht wel het overlijden kunnen beïnvloeden.
Rapporteer
Wat zijn de drie medicamenten in welke stappen ze worden gegeven voor palliatieve sedatie?
Wat zijn de drie medicamenten in welke stappen worden ze gegeven?
Stap 1. Midazolam, 10 mg s.c. Indien er geen effect is na 4 uur, bouw je met 50% op.
Stap 2. Levomepromazine, 25 mg s.c.
Stap 3. Propofol, 20-50 mg, i.v.
Rapporteer
Wat zijn situaties dat een arts niet kan overleggen met de patiënt?

- Terminaal onrustig delier
- Levensbedreigende bloeding
- Dreigende verstikking
Rapporteer
Wat is de rol van de verpleegkundige bij palliatieve sedatie?
- Zorg in de laatste levensfase
- Ondersteunen familie
- Observeren, rapporteren
- Multidisciplinair overleg met VK, Arts,
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart