Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'groep', 'klinisch' en 'studies', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Losse lessen
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Opleiding tot Verpleegkundige
153 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over groep, klinisch, studies

Waar staat PICO voor en hoe maak je daarmee een vraag?
P - patiënt: wat zijn de kenmerken?
 • 50jr
 • Primaire Wond na operatie
I - intervention: wat wil je doen?
 • Douchen na de operatie met primaire wond.
C - comparison: waarmee vergelijk je?
 • Wond droog houden na de operatie met primaire wond.
O - outcome: wat is het verschil in wondgenezing?
Rapporteer
In welke data bases kan je zoeken voor stap twee van de EBP? Hoe op welke twee manieren?
Je kan zoeken in de databases; Pub-Med, Trip en the cochrane collaboration.
 1. Specifiek zoeken (systematische reviews)
 2. Sensitief zoeken (primaire onderzoeken)
Rapporteer
Wat zijn de zes stappen van klinisch redeneren?
1. Oriëntatie op situatie/klinisch beeld

hoe gaat het? Wat is er aan de hand? 2. Klinische probleemstellingen
Wat is er mis met mijn patiënt?
3. Aanvullend klinisch onderzoek
Welk aanvullend onderzoek is er nodig?
4. Klinisch beleid
Wat moet ik doen?
5. Klinisch verloop
Wat kan ik hiervan verwachten?
6. Nabeschouwing
Evaluatie
Rapporteer
Wat zijn acht redenen van het belang van EBP?


 • Hogere kwaliteit van zorg (geen schadelijke handelingen)
 • Reduceren ongewenste variatie in klinisch handelen
 • Verantwoorden van zorg (onderbouwde handelingen)
 • Verlagen zorgkosten
 • Eerder vergoeding zorgverzekeraar


 • Ontwikkelen verpleegkundige beroep
 • Versterkt de positie van de verpleegkundige
 • Voldoet aan verwachting patiënten
Rapporteer
Wat is die de Hiërarchie van wetenschappelijk bewijs?

Hiërarchie van wetenschappelijk bewijs:
1: Systematische reviews, richtlijnen en meta-analyses

Onderzoeksresultaten van gecontroleerde studies die verwerkt zijn in systematische reviews (overzichtsartikelen) en meta-analyses. Of systematische samenvatting(summary), synopsis, synthese of richtlijn waarin beschikbaar bewijs is samengevoegd of geïntegreerd.

2: RCT:

Gerandomiseerde studies (randomized controlled trial - RCT). controlegroep is random ingedeeld.

3. Cohortstudies
4. niet-gecontroleerde studies of observationeel onderzoek

Gecontroleerde studies (controlled clinical trial - CCT). controlegroep niet random ingedeeld/ patientcontrolestudies (case control study), is altijd retrospectief
dwarsdoorsnede-onderzoek,
case-serieonderzoek,
kwalitatief onderzoek.

4 : meningen van deskundigen en experts (expert opinion)
Achtergrondartikelen
Meningen van experts
Rapporteer
Wat is een theory Gap?
Ontbreken van een vertaling van onderzoeksrapport naar de praktijk.
Rapporteer
Wat is prevalentie en incidentie?
 • Onder prevalentie van een bepaalde ziekte in een bepaald groep personen verstaat men het aantal gevallen dat op een bepaald tijdstip in deze groep aanwezig is, gedeeld door het aantal personen waaruit de groep op dat tijdstip bestaat.
 • De incidentie van een bepaalde ziekte in een bepaalde groep personen kan worden gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen dat zich gedurende een bepaalde periode daarin voordoet, gedeeld door het aantal personen waaruit de groep bestaat.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart