Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'systeem', 'verpleegkundig' en 'domeinen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Losse lessen
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Opleiding tot Verpleegkundige
153 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over systeem, verpleegkundig, domeinen

Welke zorgclassificaties kennen we in NL?
NANDA - deze worden steeds meer aan elkaar gekoppeld: NNN classificatie
 • NIC - voor verpleegkundige interventies
 • NOC - Voor verpleegkundige- of zorgresultaten en uitkomsten van zorg

ICF
 • Een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

OMAHA Systeem
 • combinatie van drie classificaties (een probleemclassificatie, een interventieclassificatie en een standaardisering van de uitkomsten van de cliënt), wordt vooral voor de maatschappelijke gezondheidszorg gebruikt.
Rapporteer
Aan de hand van welke vier domeinen wordt het zorgleefplan van Actiz opgesteld?
 1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon
 2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
 3. daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)
 4. de woon- en leefomstandigheden.
Rapporteer
Welke clacificatiesysteem gebruikt de GGZ vooral?
ICF. Dat de domeinen activiteit en participatie hierin een grote rol spelen.
Rapporteer
Hoe wordt de ICF gebruikt in de Nederlandse gezondheidszorg?
Anamneseformulieren
Formulieren voor multidisciplinair overleg
Verpleegplannen
Overdrachtsformulieren
zorgpaden
Etc.
Rapporteer
Wat is de structuur van het NANDA systeem?
De NANDA classificeert verpleegkundige diagnose. Deze zijn samengesteld via de PES.
Rapporteer
Welke vier domeinen kent het Omaha systeem?
1. het omgevingsdomein
2. het fysiologisch domein;
3. het gezondheidsgerelateerd gedrag domein
4. het psycho-sociaal domein.
Rapporteer
Wat zijn de vier acties van het Omaha systeem?
 1. Adviseren, instrueren en begeleiden (AIB)
 2. Behandelen en procedures toepassen (BP)
 3. Casemanagement (CM)
 4. Monitoren en bewaken (MB)
Rapporteer
Wat is het verschil tussen vraaggerichte en vraaggestuurde zorg?
Bij vraaggerichte zorg probeert de hulpverlener zoveel mogelijk de vraag tegemoet te komen, maar is beperkt dor zorgprofielen.
Bij vraaggestuurde zorg is de client de opdrachtgever en beheert ook de financiën, bijvoorbeeld PGB.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart