Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Vwo Filosofie Eindtermen 1 T/m 77

391 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - VWO Filosofie Eindtermen 1 t/m 77

 • 1 Eindterm 1 t/m 10

 • 1.2 Eindterm 4

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent dat de mens 'zich tot zichzelf-in-de-wereld-verhoudt'?
  De mens heeft relaties met anderen, met de samenleving en met de wereld als geheel. Als ik bijvoorbeeld naar de winkel ga en iets wil kopen, is er meteen een relatie tussen koper en verkoper.
 • Wat betekent dat de mens een animal symbolicum is volgens Cassirir?
  Mensen gebruiken symbolen. Een normaal dier vat dingen op zoals ze zijn, maar mensen verbinden er een bepaalde ruimere betekenis aan. Dit doen ze door middel van symbolen. Een tekening symboliseert bijvoorbeeld een bepaald gevoel. Een duif symboliseert vrede, Een woord in een bepaalde taal staat symbool voor de diepere betekenis ervan. Op deze manier bestaat het leven volgens Cassirer continu uit symbolen.
 • Wanneer is een mens een 'niet-vastgesteld dier' volgens Nietzsche?
  Wanneer iemand de kudde volgt. Mensen die zelf hun normen en waarden creëren zijn volgens Nietzsche een Ubermensch.

  Stel je gaat een moeilijke keuze maken. Bijvoorbeeld: ga je uit of ga je aan school werken. Je wilt verstandig zijn, maar je wilt ook plezier hebben. Daardoor weet je niet altijd hoe en wat. Dit kan leiden tot keuzestress. Volgens Nietzsche zou je dus in die situatie, als niet-vastegesteld dier, toch je eigen keuze moeten maken en niet zomaar doen wat andere zeggen.
 • Waarom is het niet onderzochte leven niet de moeite waard volgens Socrates?
  Volgens Socrates is het heel belangrijk om op jezelf te reflecteren. Als je een toets hebt gemaakt en het ging niet zo goed, dan kun je naar je fouten kijken zodat je het de volgende keer beter doet. Als je dit niet doet, en je maakt op de volgende toets weer dezelfde fouten, dan is dat vrij 'waardeloos' volgens Socrates. Het leven is dus pas waardevol als je onderzoekt hoe je de relaties tot jezelf en de wereld moet aangaan.
 • 1.3 Eindterm 5

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het volgend Nussbaum handiger om niet naar het BNP te kijken maar naar andere factoren om een inschatting te kunnen maken over een maatstaf van hoe goed een land het doet?
  Het BNP gaat over een financiële standaard. Volgens Nussbaum is het veel handiger om naar andere factoren te kijken om een inschatting te maken van hoe goed een het land het doet. Zoals: is er genoeg gezond voedsel aanwezig, is er een goede gezondheidszorg etc.
 • Wat is de capabilities approach en waar bestaan ze uit?
  Capabilities zijn vermogens waarover mensen zouden moeten kunnen beschikken om tot bloei te komen en/of het goede leven te bereiken. Nussbaum geeft een eis met in elk geval de volgende capabilities:
  1. Leven
  2. Gezondheid
  3. Lichamelijk integriteit
  4. Onderwijs en vrijheid van expressie
  5. Emoties
  6. Religieuze vrijheden
  7. Horen bij een (sociale) groep
  8. Samenleven met dieren en planten
  9. Spel en amusement
  10. Controle over de omgeving
 • Waarom mogen de capabilities niet onderdrukt worden door de samenleving?
  Een samenleving moet over deze capabilities beschikken. De enige die ervoor kan kiezen om een capability wel of niet uit te voeren, dat ben jij. Je hebt het recht om te spelen en lol te hebben. De overheid mag dus niet bepalen voor jou dat jij geen lol mag hebben, maar je kunt natuurlijk wel zelf bepalen dat je niet speelt of lacht (bijvoorbeeld als August weer een grap maakt die jij helemaal niet grappig vindt).
 • Wat is de kritiek op de capabilities approach?
  Het is niet echt realistisch, want ze houden geen rekening met natuurlijke factoren. Je kunt niet altijd kiezen of jouw leven wordt ingeperkt, dat gebeurt soms redelijk automatisch.
 • 1.4 Eindterm 6

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is in Plato's ogen een ideale staat?
  Een staat of stad waarin op prijs wordt gesteld dat mensen samenwerken en op elkaar kunnen rekenen. Ook mogen heersers er geen privébezit hebben en is het voor hen niet toegestaan om familiebanden te hebben omdat ze anders bijvoorbeeld bij hun vrouw en kinderen willen blijven.
 • Waarom vond Plato een democratie niet ideaal voor de stad Athene?
  Ten eerste omdat volgens hem politici alleen maar carrière willen maken en het werk doen voor eigenbelang, wat de staat dus niet gaat helpen. Daarom vindt Plato dat je in een democratie geen eerlijke vorm van besluitvorming hebt.
  Ten tweede kunnen alleen wijze mensen keuzes maken over een staat, en niet iedereen, zoals in een democratie. In dit onrechtvaardige systeem (democratie) wordt niet geregeerd door alleen filosofen en dus ook niet door rede en wijsheid.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart