Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Wat Is Kennismanagement?

Vak
- Kennismanagement
- Eva Kyndt
- 2021 - 2022
- Universiteit van Antwerpen
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
46 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 46 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wat is kennismanagement?

 • 1 Inleiding in kennismanagement

 • 1.1 Definities

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is kenmerkend voor kennismanagement?
  Het richt zich op de organisatie en niet zo zeer op de individu. Het gaat hierin meer om na te gaan hoe kennis een bijdragen levert in het behalen van de organisatie strategie/ doelen
 • 1.2 Doelen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van kennismanagement in organisaties?
  Kennis op een zodanige manier verwerven en toepassen (omgaan met kennis op een goede en slimme manier) dat organisatiestrategie (doelstellingen) wordt bereikt
 • Kennismanagement organiseert processen waarin:
  - Nieuwe kennis wordt ontwikkeld
  - Kennis wordt overgedragen aan hen die over de kennis zouden moeten beschikken
  - Kennis toegankelijk wordt gemaakt voor toekomstig en collectief gebruik
  - Kennisgebieden met elkaar in verband worden gebracht
 • Waarom is kennismanagement een meerwaarde?
  Zoekt verbeteringen over granen van traditionele beheersfuncties van kennisdragers
  Verbetert de performance van processen, organisaties en systemen in het algemeen
  Integratie van strategievormen en uitvoering waarbij leren over de toepassing en ontwikkeling van kennis centraal staat
  Sturen en beheren van levenscycli van kennisgebieden
 • Wat zijn de doelen van kennismanagement?
  Ontwikkelen van nieuwe kennis
  Distributie van nieuwe kennis
  Borging van kennis
  Effectief en efficiënt combineren van kennis
  De inhoud
  Locatie
  Tijd
  Beschikbaarheid
 • Wat is typerend voor kennismanagement (uitkomst) op verschillende organisatieniveaus
  Op strategisch niveau worden randvoorwaarden voor het kennisbeleid vastgesteld en globale doelen die op langere termijn nagestreefd moeten worden.

  Op tactisch niveau wordt invulling gegeven aan concrete verbeteracties op middellange termijn. Doelen worden verder geconcretiseerd en de inzet van instrumenten verder vormgegeven.

  Uiteindelijk wordt op operationeel niveau concreet uitvoering gegeven aan verbeteracties
 • 1.3 (Strategisch) belang

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is kennis cruciaal gezien de veranderingen in de externe omgeving?
  NL is een kenniseconomie. Dat houdt in dat zij afhankelijk is van de verworven en gebruikte kennis vwb handelspositie.

  Door de toenemende technologische ontwikkelingen (AI), in de wetenschap en politiek is het optimaal genereren van en toepassen van kennis een sleutel tot succes.
 • Wat is van belang wanneer het gaat om het up-to-dat houden van kennis?
  Het is belangrijk dat de toepassing van kennis zich richt op het snel en flexibel zijn in een veranderende omgeving, ook effciëntie speelt hierin een rol (ivm kostenreductie)
 • Wat maakt dat het van belang is voor organisaties om bezig te zijn met kennismanagement?
  Het managen van kennis is door alle externe ontwikkelingen een steeds centralere plaats in gaan nemen ih takenpakket van een manager.

  Mede door:
  - Toename kennisintensiteit
  - Bedrijfsprocessen veranderen steeds sneller (IT)
  - Er is meer sprake van tijdsdruk bij beslissingen (snel schakelen)
  - Mobiliteit van professionals neemt toe (minder mensen op een vaste plek, veel wisseling en flexibiliteit)
 • 2 Kennis

 • 2.1 Wat is kennis

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de complementaire definitie van kennis?
  Het intelligent omgaan met informatie: weten wat er te weten valt en hier ook betekenis aangeven, zodat dit op het juiste moment en op de juiste manier wordt toegepast

  Know what: weten welke informatie nodig is
  Know how: weten hoe de informatie verwerkt moet worden
  Know why: weten waarom de informatie nodig is
  Know where: weten war de informatie te vinden is om een resultaat te behalen
  Know when: weten wanneer welke informatie nodig is
LET OP!!! Er zijn slechts 46 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting