Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Watermanagement

197 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Watermanagement

 • 1 De ontwikkeling van de Nederlandse huishouding

 • 1.1 De ontstaansgeschiedenis van Nederland

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat gebeurde er bij stormvloeden door de zee en wat ontstond er?
  De zee sloeg veenpakketten weg en er ontstonden mariene afzettingen van klei.
 • Waaruit bestaat het mengsel keileem en hoe is het ontstaan?
  • Bestaat uit keien, grind en leem
  • Ontstaan in de laatste ijstijd,  het keileem is zo stevig door het landijs aangedrukt dat het ondoorlatend geworden is. 
 • 1.2 De geschiedenis van het waterbeheer in Nederland

 • Welk onbedoeld effect ontstond er bij het ontwateren van greppels en slootjes in het moeras? En hoe door wat kwam dat?
  • Het veen oxideerde en klonk in.
  • Het werd aan de lucht blootgesteld. 
 • Wat gebeurde er in en na de middeleeuwen met de zeespiegel en het land? Welke maatregelen werden er getroffen?
  • De zeespiegel steeg.
  • Het land daalde.
  • De dijken werden voortdurend verhoogt.
 • Waar staat NAP voor? Waarvoor wordt het gebruikt?
  • Normaal Amsterdams Peil
  • Om alle hoogtes in Nederland te meten ten opzichte van hetzelfde niveau(NAP-hoogte). NAP-hoogte is nu ongeveer gelijk  aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee. 
 • Wat waren de oorzaken van de overstromingen in het rivierengebied?
  IJsdammen.
 • Welk Kanaal werd er gegraven in 1707 om te voorkomen dat de afvoer van het water via de Waal naar de zee minder werd?
  Pannerdensch Kanaal
 • Hoe en wanneer waren de eerste waterschappen ontstaan? Hoe werd het oudste waterschap genoemd?
  • Er vormden goede waterhuishouding samenwerkingsverbanden tussen belanghebbenden.
  • Ontstaan in de 13e eeuw.
  • Werd Hoogheemraadschap van Rijnland genoemd.
 • Wanneer en hoe is Rijkswaterstaat ontstaan?
  • 18e eeuw.
  • De regering vond een krachtige centrale organisatie nodig om het land te beschermen tegen water.
 • 2 Watersysteem en functioneren

 • 2.1 Systeemschets

 • Uit welke verschillende componenten waartussen een sterk samenhang bestaat, bestaat een watersysteem?
  • Hoge gronden
  • Rivier
  • Polder

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart