JavaScript for interactive web pages - JavasScript: Objecten en functies

3 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - JavasScript: Objecten en functies

Waarom is het beter om geen methoden in een constructor op te nemen

Omdat elk gecreerd object er een kopie van krijgt
Rapporteer

Wanneer is het handig om een property niet te definieren in een constructor, maar in het prototype

-Defaullt waarden creeeren. BIjvoorbeeld door gebruik te maken van Adres.protoype.land = "Nederland"
- Gemeenschappelijke waarden (bijvoorbeeld methoden: het is ongewenst dat elk object over zijn eigen kopie van de methoden beschikt)


Rapporteer

Wat is het verschil tussen Java en JavaScript

  1. Java is objectgeorienteerd en JavaScript objectgetypeerd
  2. Javascript is dynamisch getypeerd en Java is statisch getypeerd
  3. functies in JavaScript zijn first-class elementen: functies kunnen gebruikt worden als parameters in functies en kunnen teruggegeven worden bij een fucntieaanroep
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart