JavaScript for interactive web pages - Advanced JavaScript syntax - Input dialog boxes

6 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - Advanced JavaScript syntax - Input dialog boxes

Waarom moet je een pop-up zo min moelijk gebruiken

Het verhinderd dat een gebruiker de browser kan gebruiken. Gebruikers hebben hier vaak een hekel aan
Rapporteer

Hoe zorg je ervoor dat er een dialog box verschijnd met Geef je geboorte datum

var year = prompt("Geef je geboortedatum.")
Rapporteer

Schrijf code die een een array maakt met 3 elementen: voornaam, middlenaam en achternaam

var naam= ["Mathilde", "Jacoba", "Brandsma"]
Rapporteer

Wat doen de splice en slice methoden op een array? Wat is het verschil?

slice is in plakken snijden en is bedoeld om een subarray te krijgen
splice is verbinden, ineenvlechten en verijdert een opgegeven aantal elementen uit de array, te beginnen bij de opgegeven beginindex, en voegt er de elementen aan toe die bij de aanroep worden meegegeven. Het aantal elementen doet er niet toe.
Rapporteer

Schrijf een functie die en string als een parameter accepteert en alerts een message als edze string is een palindrome (achter en voor dezelfde letters)

function palindromeAlert (woord) {
   var palindroom = true;
   var woordlengte = woord.length;
   for (var i=0; i<woordlengte/2; i++) {
      if (word.charAt(i) != word.charAt(woordlenghte-i-1) {
         palindroom = false;
      }
   }
   if (palindroom) {
      alert("Het is een palindroom!");
   }
   else {
      alert("Nee, geen palindroom");
   }
}

Andere manier
function palindromeAlert (woord) {   var palindroom = true;   var woordArray = woord.split("")
   while (woordArray.lenght >1) {
      if (woordArray.shift() != woordArray.pop() {
         palindroom = false;
      }
   }
    if (palindroom) {      alert("Het is een palindroom!");   }   else {      alert("Nee, geen palindroom");   }}
Rapporteer

Schrijf een functie dei Fahrenheit temperaturen accepteert en conveteert naar Celcius

function fNaarC(Fgraden){
return (Fgraden-32)*5/9;
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart