JavaScript for interactive web pages - JavaScript syntax - Null and Undefined values

6 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - JavaScript syntax - Null and Undefined values

Welke 2 "empty" values heeft JavaScript

null ->
undefined -> geen value (iets wat niet gedefinieerd is of gedeclareerd of gespecificeerd) Undefined wordt ook terug gegeven door een functie die geen waarde terug geven)
Rapporteer

Welk JavaScript type is gelijk aan Java's int?
En double?

Voor beide typen uit Java wordt in Java het type Number gebruikt. Waarden van het type number worden altijd als floating point-waarde bewaard. Als een geheel getal gedeeld wordt door een ander getal n het resultaat is geen geheel getal hoeft er dus geen typeconversie plaats te vinden: het resultaat is van type Number, en zal getallen achter de komma bevatten
Rapporteer

Schrijf een regel code waar een numerieke variabele gedeclareerd wordt genaamd gpa met waarde 2.7

var gpa = 2.7;
Rapporteer

Wat gebeurt er als je een waarde aan een variabele toekent die je niet eerst gedeclareerd hebt

Dan treed impliciete declaratie in werking. De variabele wordt dan gecreëerd en krijgt een waarde. Er zijn verschillende in scoping. Een waarde aan een variabele toekennen zonder hem te declareren met behulp van het keywoord var is dus een slechte methode en wordt dus afgeraden
Rapporteer

Compute het resultaat van de volgende numerieke expressies:
 1. 12-2-3
 2. 12-(2-3)
 3. 22+4*2
 4. 3*4+2*3
 5. 4*3/8+2.5*2
 6. 26%10%4*3
 7. "2+2" + 3 + 4
 8. 3+4+"2+2"
 9. 10.0/2/4
 10. 23%8%3
 11. 17%8/4
 12. (2.5+3.5)/2
 13. 9/4*2.0-5/4
 14. "$"+9/4.0+1

 1. 7
 2. 13
 3. 30
 4. 18
 5. 6.5
 6. 6
 7. "2+2 34"
 8. "7 2+2"
 9. 1.25
 10. 1
 11. 0.25
 12. 3
 13. 3.25
 14. "$2.251"
Rapporteer

Waarom heeft JavaScript de null en undefined value? Wat is het verschil?

De waarde undefined geeft aam dat een variabele niet gedeclareerd is: het geeft aan dat de variabele nog niet bestaat
De waarde null geeft aan dat de variabele well bestaat, maar dat er nog geen waarde aan is toegekend. De waarde is tot op het moment dat er een toekenning heeft plaatsgevonden undefined
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart