Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'dividend', 'aandeelhouders' en 'ex-coupon', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Marc De Ceuster
ISBN-10 9463371826 ISBN-13 9789463371827
161 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over dividend, aandeelhouders, ex-coupon

Wat is de payout ratio?
gedeelte van winst dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders
Rapporteer
Wat is de ex-coupon dag?
dag dat ex-coupon wordt verhandeld = aandeel zonder coupon
Rapporteer
Wat is de datums van betaalbaarstelling?
wanneer dividend betaalbaar gesteld wordt voor houders
Rapporteer
Wat naam (verhandelen) krijgt een aandeel tussen de algemene vergadering (AV) en ex-coupon dag?
Cum-dividend
Rapporteer
Bij uitkering dividend aan bedrijven, aan wat is deze onderhevig?
onderhevig aan DBI-regelgeving (Definitief Belastbare Inkomsten) om dubbelle taxatie te vermijden
Rapporteer
Wat is een tussentijdse dividend?
algemene vergadering beslist tijdens boekjaar over uitkering van dividend uit, uit te keren beschikbare reserves
Rapporteer
Wat houdt de aankoop van eigen aandelen in?
geen gelijke behandeling, moet onbeschikbare reserve aanleggen ten belope van bedrag wanneer aandelen worden aangehouden als geldbellegging. Cash positie daalt
Rapporteer
Wat is het voorkeurrecht van aandeelhouders?
Bij kapitaalsverhoging hebben bestaande aandeelhouders voorkeurrecht in verhouding tot hun participatie, om bij voorrang te mogen intekenen op nieuwe aandelen.
Rapporteer
Wanneer spreekt men over een lichte squeeze out?
Dit is bij het afsluiten kunnen rumps onderhands geplaatst worden om een lichte squeeze out van de aandeelhouders te forceren.
Rapporteer
Wat gebeurt als een aandeel te duur is?
Dan spreekt men over een niet meer bijzitten van "preferred trading range". Dit kan leiden tot een aandelensplitsing (stock split).
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart