Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'kosten', 'wissel' en 'bank', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Marc De Ceuster
ISBN-10 9463371826 ISBN-13 9789463371827
161 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over kosten, wissel, bank

Wat is een wissel of orderbrief?
Via handelstransacties kan krediet bekomen worden door niet rechtstreeks te betalen, maar door het toestaan van wissel of orderbrief.
Rapporteer
Bij herfienanciering wie draait op de kosten en rente?
- Cliëntendisconto = cedentendisconto: verkoper draagt kosten, hij trekt wissel ten belope van factuur en laat deze verdisconteren bij de bank na aftrek kosten
- Leveranciersdisconto: verkoper wilt voor volledige verkoopbedrag betaald worden, hij spreekt af met koper en diens bank dat hij de wissel bij de bank van koper kan omwisselen tegen nominale waarde en dat koper rente en kosten draagt
Rapporteer
Wat is het verschil tussen bankaccepten en handelsaccepten?
Handelsaccepten (clientendisconto en leveranciersdisconto)
bankaccepten  (documentair incasso)
Rapporteer
Wat is factoring => leg het proces uit.
factornemer (onderneming met handelsvorderingen) draagt handelsvorderingen geheel of gedeeltelijk over aan factornemer (factormaatschappij) tegen 75% - 90%. Debiteurenopvolging wordt tegen betaling van factorloon uitbesteed. Bij wanbetaling wend factor zich tot onderneming voor regres. Zonder regresrecht = forfaiting
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart