Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'obligaties', 'obligatie' en 'rating', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Marc De Ceuster
ISBN-10 9463371826 ISBN-13 9789463371827
161 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over obligaties, obligatie, rating

Wat was operatie GUTT
altijd vrij om te beslissen, tenzij operatie gutt 1944 verplicht omzetten in overheidsobligaties 40 jaar
Rapporteer
Wat is het bedrag van de lening?(obligatie?)
Totale bedrag emissie
Rapporteer
Wat is een open emissie?
soms door overheid, bedrag emissie niet op voorrand vast, uitgever kan stoppen met uitgeven obligaties voor afsluitingsdatum
Rapporteer
Wat zijn achtergestelde obligaties?
- Achtergestelde obligatie = subordinated bonds = junior debt
Rapporteer
Wat zijn obligaties die pari passu zijn?
Obligaties met dezelfde senioriteit
Rapporteer
Hoe wordt assymetrie in de informatie achter obligaties opgelost?
Via ratings. => ratingbureaus.Standard & Poor’s, Moody’s investor services, Fitch International Bank Credit Analysis (Fitch-IBCA)Islamic International rating agency
Rapporteer
Wat zijn collateral requirements?
percent van obligatie dat telt als waarborg. Obligatie van 100 telt maar voor 80 onderpand = haircut van 20%
Rapporteer
Wat gebeurt er als rantingwijzigigingen worden overwogen?
Worden de emissies op credit watch geplaatst met credit outlook. Bij outloop wordt verandering van rating verwacht binnen 6maand tot 2 jaar
Rapporteer
Wat is een oplossing voor rates dat te traag aanpassen?
Marked Implied Ratings modellen die rating dagelijks berekenen via prijzen…
Rapporteer
Breng de twee verschillende soorten ratings in kaart.
Gewone ratings = trough-the-cycle rating (TTC rating)
MIR = point-in-time rating (PIT rating) (neemt deel van marktvolatiliteit over)
Rapporteer
Wat is de vergoeding van een nulcouponobligaite
hangt rendement financierder alleen af van terugbetaling coupon
Rapporteer
Hoe is de vergoeding bij een couponobligatie?
= hangt ook af van uitgifte coupons = zo standaard dat ze als synoniem worden gezien van vastrentende waarden (= fixed income securities)
Rapporteer
Hoe krijgen perpetuele obligaties ook de naam
Consum (consolidated annuity)
Rapporteer
Wat is de respijtperiode/ grace period?
Periode waarin de obligatie niet maar opgevraagd worden voor terugbetaling
Rapporteer
Wat zijn perpetuele obligaties met een achtergesteld karakter?
Quasi eigenvermogen; want zien geld niet terug bij faillissement.
Rapporteer
Wanneer we de coupon delen door de marktrente krijgen we de?
Yield to maturity
Rapporteer
Wat zijn de terminoligien dat ze in de vs gebruiken voor obligaties (periodesà
BILLS, NOTES & BONDS
Rapporteer
Wat zijn sctructured notes?
gestructureerde obligatie = obligatie met toegevoegde opties
financielële instrumenten op middellange termijn die zich onderscheiden van elkaar door het mechanisme waarop rendemend voor belegger wordt bepaald. Het rendement kan markttechnisch aantrekkelijker gemaakt worden door marktrisico’s (koppeling aan aandelenindexen, grondstoffen, wisselkoersen) en/of kredietrisico’s naar belegger te verschuiven.
Rapporteer
Hoe kan de belegger worden geidentificeerd worden bij terugkoping van obligatie
Via loting
Rapporteer
Wat is een puttable bond?
vervroegd opvraagbaar door belegger
Rapporteer
Wat zijn wisselkoers opties?
- emittent kiest munt waarin hij terugbetaald met vastgelegde koersen aan start
Rapporteer
Wat zijn reverse convertibles?
- emittent heeft keuze tussen terugbetalen nominale waarde of korf financiële producten bij aanvang vastgesteld
Rapporteer
Wat zijn obligaties met warrants?
o Geen recht op conversie maar via warrant tegen vooraf afgesproken prijs mogelijkheid aankoop vooraf afgesproken aantal aandelen (=aandelenoptie)
o Er worden nieuwe aandelen geëmiteerd voor warrant en we spreken van ongedekte warrant
Rapporteer
Wat zijn brody bonds ?
Bij bankroet emittent krijgen beleggers soms iets anders dan verwacht zoals brady bonds (jaren ’80) beleggers moesten wel concessies doen over terug te betalen bedrag, rente en/of looptijd
Rapporteer
Is de uitgifteprijs altijd de nominale waarde?
Neen. Uitgifteprijs meestal niet gelijk zaan nominale waarde omdat prijs pas net voor ingaan inschrijvingsperiode wordt vastgesteld.
Rapporteer
Wat is de dirty price?
= cash price = verdisconteerde waarde toekomstige cash flows
Rapporteer
Hoe wordt de obligatieprijs uitgedrukt?
uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde
Rapporteer
Wat zijnde kosten en taksen rond een obligatie?
Kosten en taksen : beurstaks, makelaarsloon, bewaarloon, roerende voorheffing en de meerwaardebelasting op nulcouponobligaties
Rapporteer
Hoe wordt de verlopen intrest berekend van een obligatie?
verlopen interest wordt bruto berekend
Rapporteer
Hoe wordt de uitbetaling van een coupon berekend?
maar uitbetaling van coupon aan particuliere belegger gebeurd netto
Rapporteer
Door wie wordt de uitgifte van obligaties beslist?
Raad van bestuur
Rapporteer
Door wie wordt de uitgifte van converteerbare obligaties beslist?
Door de algemene vergadering
Rapporteer
Wat is het commercial paper programma?
Commercial paper programma:
- kaderovereenkomst tussen bank en onderneming dat bank zich verplicht op best-effort basis
- zolang onderneming binnen afgesproken kredietlijn blijft
- zonder al te veel formaliteiten (1prospectus bij lancering emissieprogramma maar niet bij elke individuele uitgave
- onderneming laat 2 dagen voor uitgave weten hoeveelheid en vervaldag
- bank laat zelfde dag weten tegen welke rente ze dat kan plaatsen
- emittent gaat akkoord via geschreven bevestiging
Rapporteer
Wat is de STEP certificering?
Short term european paper. Indien bank geld wil lenen van ECB komt enel commercial paper dat STEP gecertificeerd is in aanmerking als onderpand
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart