Samenvatting Wegwijs in de vennootschapsbelasting Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Wegwijs In De Vennootschapsbelasting

- Jan Nicolaas Bouwman, et al
ISBN-10 9012400066 ISBN-13 9789012400060
318 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wegwijs in de vennootschapsbelasting Auteur: Jan Nicolaas Bouwman Martin Jos Boer ISBN: 9789012400060

 • 1 De vennootschapsbelasting in Nederland en Europa

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is het klassieke stelsel dat Nederland gebruikt om Vennootschapsbelasting te berekenen?
  Het uitgangspunt is dat er een scheiding bestaat tussen het lichaam dat winst behaalt enerzijds en de aandeelhouders die een winstuitdeling van het lichaam ontvangen anderzijds. 

  Het lichaam wordt voor zijn gehele winst belast, dus ook voor het deel dat wordt uitgedeeld aan de aandeelhouders. 
 • Hoe wordt de heffing over zowel VPB als IB in het klassieke stelsel genoemd?
  Heffing van zowel VPB als IB wordt economische heffing of dubbele druk genoemd.
 • Wat is de rechtsgrond voor heffing van de VPB?
  1. De zelfstandigheid van de vennootschap: Wat een natuurlijk persoon is voor de IB is een lichaam voor de VPB.
  2. Het tegengaan van winstoppotting door aandeelhouders: voorschot op de IB. 
  3. Beginsel van bevoorrechte verkrijging: vennootschapsbelasting als rentebelasting. 
 • 1.2 Andere stelsels

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke andere stelsels kunnen er gebruikt worden voor de berekening van de VPB?
  1. Verrekeningsstelsel
   1. IB-verrekeningsstelsel
   2. VPB-verrekeningsstelsel
  2. Alternatieve stelsels
   1. Gedifferentieerd tarief
   2. aftrek van dividend
 • 1.3 Europa

 • Op welke 2 manieren oefent Europa invloed uit op de Nederlandse VPB?
  1. Positieve intergratie: harmonisatie. Voorschriften.
  2. Negatieve intergratie: discriminatie en belemmering. Regelgeving. 
 • 2 De subjectieve belastingplicht

 • 2.1.1 Belastingplicht

 • Wie zijn belastingplichtig voor de Nederlandse Vennootschapsbelasting?
  De in Nederland gevestigde lichamen, de binnenlands belastingplichtige, zijn voor hun winst, waar ook ter wereld genoten, belast.
  Van niet in Nederland gevestigde lichamen wordt slechts VPB geheven indien die lichamen Nederlands inkomen genieten, buitenlands belastingplichtige. 
 • 2.1.2 Lichamen

 • Wat wordt er bedoeld met het begrip 'lichaam'?
  MvT bij art. 1 Wet VPB: lichamen dient als verzamelbegrip voor alle belastingplichtige van de vennootschapsbelasting.
 • 2.1.3 Nederland

 • Wat valt onder het begrip Nederland op grond van de Vennootschapsbelasting?
  Art. 2 lid 3 sub d onder 3 AWR: het in Europa gelegen deel van Nederland, dus niet de BES-eilanden.
 • 2.1.4 De vestigingsplaats van lichamen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoelt met de feitelijke leiding van een lichaam?
  De leiding van een lichaam is gevestigd waar het bestuur van het lichaam zetelt. Als er sprake is van dagelijkse leiding en hoofdleiding, dan is de hoofdleiding beslissend.
 • Wat wordt in art. 2 lid 4 Wet VPB beslist met betrekking tot de vestigingsplaats van een lichaam?
  Voor het geval de oprichting van een lichaam naar Nederlands recht heeft plaatsgehad, bepaalt art. 2 lid 4 dat het lichaam voor de toepassing van de meeste bepalingen steeds geacht wordt in Nederland gevestigd te zijn.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart