Samenvatting Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. Editie 2019 Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Wegwijs In De Vennootschapsbelasting. Editie 2019

- Jan Nicolaas Bouwman, et al
ISBN-10 9012404568 ISBN-13 9789012404563
472 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. Editie 2019 Auteur: Jan Nicolaas Bouwman Martin Jos Boer ISBN: 9789012404563

 • 2 Subjectieve belastingplicht

 • 2.1.2.2 Buitenlandse samenwerkingsverbanden

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Is een buitenlands samenwerkingsverband transparant (dus: welke vragen stel je dan?)
  3/4 ja beantwoord? Dan niet-transparant 


  A-Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het zijn activiteiten uitoefent?
  B-Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?
  C-Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin OF kan het in kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?
  D-Kan toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?
 • Welk voorbeeld jurisprudentie kun je noemen als het gaat om uitleg transparant lichaam?
  Zaak LLC in Ohio. 

  HR oordeelde dat o.a. Van belang is of de leden van de LLC volgens het recht dat deze buitenlandse rechtsvorm beheerst beperkt aansprakelijk zijn tot hun inleg. 
 • Wat is gevolg niet-transparant lichaam voor het lichaam?
  Dan is het lichaam een lichaam in de zin van de vpb. 

  In NL gevestigd, dan is sprake van binnenlandse belastingplicht. 


  Niet in NL gevestigd maar wel NL inkomen genoten? Dan is sprake van buitenlandse belastingplicht
 • 2.1.4.2 Art. 4 AWR

 • Wat is doorslaggevende omstandigheid bij vestiging lichaam in de zin van 4 AWR?
  -Plaats feitelijke leiding lichaam
  -Ook andere omstandigheden kunnen van belang zijn, maar worden veelal als hulpmiddel gezien.
 • Wat zegt de HR over 4 AWR?
  Bij de beoordeling van de omstandigheden van vestigingsplaats lichaam moet in het algemeen ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent.
 • Wat is een 'escape' als niet kan worden aangetoond dat de (hoofd)leiding van een lichaam zich in Nederland bevindt (en dus ook andere omstandigheden ertoe niet leiden dat er belastingplicht is voor de NL vpb)?
  De fictie van 2 lid 4 Vpb of 2 lid 8 Vpb.
 • 2.1.4.3 Art. 2 lid 5 Vpb

 • Voor welk type lichamen heeft de fictie van 2 lid 5 Vpb geen betekenis?
  Voor naar vreemd recht opgerichte lichamen. Daarvoor geldt alleen 4 AWR
 • Wat als een belastingverdrag ontbreekt? Wat is dan de vestigingsplaats (2 lid 5 vpb)?
  Dan zal - bij een feitelijke vestigingsplaats en toepassing van 2 lid 5 vpb - in Nederland ook weer sprake blijven van binnenlandse belastingplicht (in Nederland).


  Gevolg: belastingplichtige wordt in Nederland voor de wereldwinst belast, maar dubbele heffing wordt wel voorkomen met toepassing van de objectvrijstelling, afdeling 2.10A Vpb. 
 • 2.2.2 Begin en einde binnenlandse bplicht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer eindigt de binnenlandse belastingplicht (eg lichamen)
  Net als bij abcd lichamen (de 4 punten), maar zij moeten tevens een onderneming drijven als bedoeld in deze artikelleden of lid 2 vpb.
 • 2.2.3 Belastingplichtige lichamen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Open CV
  Waarom is deze binnenlands belastingplichtig voor de vpb? 
  Omdat de samenwerking een zekere zelfstandigheid kan hebben: sommige participanten kunnen eenvoudig door anderen worden vervangen. De onderneming wordt dan niet rechtstreeks door hen gedreven.


  Gevolg winsttoerekening: niet aan hen (de commanditaire vennoten), maar aan de associatie zelf. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart