Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting wekboek 1 materieel strafrecht

Vak
- Materieel Strafrecht
- Dick van Ekelenburg
- 2015 - 2016
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
749 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - wekboek 1 materieel strafrecht

 • 1 Strafuitsluitingsgrond

 • 1.1 algemene plaats van de strafuitsluitingsgronden in het strafrechtsysteem

 • moet er altijd aan wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid worden voldaan? ook als deze niet in strafbepaling zijn opgenomen?
  ja
 • in beginsel gaat wetgever ervan uit dat gedrag dat voldoet aan een delictomschrijving in beginsel wederrechtelijk en verwijtbaar is. Wat geldt voor dit vermoeden?
  Weerlegbaar rechtsvermoeden
 • in de wet zijn gronden vermeld die het rechtsvermoeden dat door vervullen van de delictomschrijving de wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid vaststaan, konden weerleggen. Hoe heten deze gronden?
  strafuitsluitingsgronden
 • waarin worden strafuitsluitingsgronden in praktijk onderverdeeld?
  rechtvaardigheidsgronden (geschreven)
  ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid (ongeschreven rechtv grond)
  schulduitsluitingsgronden (geschreven)
  afwezigheid van alle schuld (avas ongeschreven schulduitsluitingsgrond)
 • wat houdt de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond in?
  dat de gedraging niet wederrechtelijk is=> is toegestaan zo te handelen
 • wat houdt aanwezigheid van schulduitsluitingsgrond in?
  de gedraging blijft wederrechtelijk, maar wordt gelet op omstandigheden waaronder gedraging is verricht de verdachte geen strafrechtelijk verwijt gemaakt.
 • welk onderscheid hanteerde de wetgever 1886 voor situaties om ondanks voldoen delictomschrijving geen straf op te leggen?
  inwendige en uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid
 • wat werd tot inwendige oorzaken gerekend?
  de jonge leeftijd van de daders, bij wie onderscheid tussen goed en kwaad niet voldoende ontwikkeld was, en de ziekelijke stoornis van geestesvermogens bij plegers van strafbare feiten.
 • wat werd tot uitwendige oorzaken gerekend?
  de overige strafuitsluitingsgronden, van buiten de persoon gelegen oorzaken van ontoerekenbaarheid: overmacht, noodweer(exces), wettelijk voorschrift en (on)bevoegd gegevens ambtelijk beval.
 • was de onderscheiding tussen inwendige en uitwendige oorzaken in wet terug te vinden?
  nee
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag