Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Wereldgeschiedinis

329 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wereldgeschiedinis

 • 1 Demografische ontwikkelingen in historisch perspectief

 • 1.1 de studie van de demografische ontwikkelingen in het verleden

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat doet (historische) demografie?
  • Bestudeerde variabelen
   • biologische var
   • sociale var
   • verklaringen: economische, culturele, sociale, politieke elementen
 • Wat is de groeiende populariteit sinds ca 1950?
  • Toename van de wereldbevolking (met name Afrikaanse bev)
  • invloed van franse historische 'ecola des annales' (= structurele verzamelen v (demografische) gegevens)
  • structurele sociale geschiedenis, vb 'Cambridge group' (1964)
 • 1.1.2 het historisch bronnenmateriaal

 • Hoe wordt historisch gezien bronnenmateriaal verzameld?
  Sinds oudheid:
  • Incidentele volkstellingen
  • lijsten met belastingplichtigen en weerbare mannen.


  Concilie van Trente (1545-1563): parochieregisters ; kerk is historisch gezien belangrijk geweest om demografische gegevens bij te houden

  Franse republiek: na 1792
  • civiele taak: burgerlijke stand
  • tienjaarlijkse volkstellingen
  • gebruik van cijfermateriaal als beleidsinstrument 
 • Hoe is sociale statistiek een beleidsinstrument?
  --> door bv epidemieën steeds meer behoefte aan info demografisch, statistiek hiervoor gebruikt
  • Adolphe Quetelet (1796-1874)
  • empirisch onderzoek:
   • bewustwording van nieuwe samenleving
   • sociale statistiek
   • l'homme moyen = berekening doen over gemiddeld, bv gem leeftijd, enz. Maar: gaat niet over 'afwijkenden', bepaalde groepen werden 'uitgesloten
 • 1.1.3 de hoofdrolspelers vd demografie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie/wat zijn de hoofdrolspelers van de demografie?
  • Vergelijkingen in ruimte en tijd, ratio's
  • elementaire variabelen
   • nataliteit of geboortecijfer
   • mortaliteit of sterftecijfer
   • fertiliteit of (huwelijks)vruchtbaarheid
 • 1.1.5 Thomas Robert Malthus of de onafwendbaarheid van catastrofes

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn 'kenmerken vh Malthusiaanse perspectief?'
  • Pessimistische visie > neomalthusiaans: problematiek van periodieke schaarste in dominante subsistentie landbouwmaatschappij
  • spanning tussen bevolkingsgroei en bestaansmiddelen
  • homeostatisch systeem
   • positive checks: stijging sterftecijfers (mortaliteit)
   • preventive checks: daling geboortecijfers (nataliteit en fertiliteit)
  • integratie van ideeën van A Smith en D Ricardo: belang technologie (optimistische visie!)
 • Wat is de pessimistische visie? (neo)-Maltusianen
  Populariteit?
  • conceptualisering pre-industrieel eco
  • integratie ideeën Ricardo
  • naoorlogse ontwikkelingsproblematiek

  Controversieel
  • prognoses niet uitgekomen
  • stimulerende invloed van bevolkingstoename
  • populationisten: schaalvoordelen ipv schaarste
 • Wat is de optimistische visie?
  Van ester boserup
 • 1.2.1 structurele en catastrofale mortaliteit

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is structurele mortaliteit?
  Mortaliteit die kenbaar is als het systeem als geheel, bv kindersterfte
 • Wat zijn kenmerken van structurele mortaliteit? 
  • Hoge kinder- en jongelingensterfte
  • 'urban graveyard'-effect:
   • groter sterfteoverschot in de stad
   • hygiene en gezondheid, bevoorradingsproblemen
   • problemen demografische balans 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart