Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Wetenschapsleer

- C Widdershoven Heerding
615 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wetenschapsleer Auteur: C Widdershoven Heerding

 • 1 relevantie en pretenties vd wetenschapsleer

 • wat is de taak van de moderne wetenschappen
  ze leveren ons informatie, bepalen onze omgeving, beinvloeden de structuur van onze samenleving ne bepalen hoe wij ons zelf en de samenlevin gopvatten.
 • wat verstaat men onder de black box
  de zwarte doos waar wij niet in kunnen kijken maaar die kennis en techniek bevat
 • welke traditionele problemen ontdekten de filosofen bij de bestudering van de wetenschappen
  problemen met de kentheoretische rechtvaardigign van kennis ende socilaal-filosofische benadering van de wetenschap

 • welk onderscheid maken filosofen (met de woorden van KANT) tussen kennis?
  verschil tussen Quaestio facti (=feitelijk gelden) en quaestio juris(=rechtmatig gelden)

 • wat zijn de fundamenten waarop kennis is gebouwd?
  de fundamenten zijn emprirsch zintuigelijk of rationeel
 • waarom hoeft feitelijke kennis niet perse waar te zijn?
  kennis moet op de juiste wijze verworven zijn, dat is met feitelijke kennis niet altijd zo.
 • welke wetenschap gaf volgens de filosofen de ware kennis
  wiskunde en natuurwetenschappen
 • 1.1 de wetenschappen van de media

 • Welke beelden zijn er van wetenschap?
  Beeld is niet constant en eenduidig, wetenschap is gevaarlijk, maar ook (levens)reddend. Waardering verschilt van land tot land
 • Welke beelden zijn er van wetenschappers?
  Jaren zestig: alleswetend, verstrooid maar betrouwbaar. Vb: Bommelstrips
  Nu: door media nu meer beelden van wetenschapper: politiek onnozel, gewiekst werknemer etc.
 • Wat hebben beelden gemeenschappelijk?
  Wetenschap wordt voorgesteld als "black box" d.w.z. proces hoe wetenschappers nieuwe feiten en verbanden ontdekken blijven onduidelijk. 
  Maar dit is juist onderwerp van wetenschapsleer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart