Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Wie is de homo sapiens?

- Carolyn Declerck
473 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Wie is de homo sapiens? Auteur: Carolyn Declerck

 • 1 Het gedrag van de homo sapiens

 • Wat zijn de 3 belangrijkste eigenschappen vd homo sapiens?

  Sociaal, intelligent & ecologische voetafdruk

 • Gedrag is sowiezo observeerbaar, maar de drijfveer voor dat gedrag niet. Wat zijn de 2 hoofdoorzaken die het gedrag bepalen?

  1. een drijfveer: 'waarom doe ik iets' 

  2. contextuele invloeden/voorkeuren: 'wanneer doe ik iets'

 • Geef een paar verschillende gezichten vd homo sapiens

  - homo ludens: spelend karakter met dieren & belang aan cultuur

  - homo economicus: strategische berekende mens & eigenbelang heerst

  - homo sociologicus / homo universalis: normbesef, sociale behoeften & efficiëntie

 • Stephen Pinker: 'a social beast occupying a cognitive niche'. Een studie van het gedrag hangt samen met de:

  1. ecologie vd soort (niche)

  2. evolutionaire geschiedenis van dat soort

  3. studie vd hersenen

 • 1.1 Een beetje geschiedenis

 • Filosofische vragen = bron van gedragswetenschappen. Geef een paar vbn

  Wie zijn we en vanwaar komen we? Zijn we goed of slecht? Waar komen onze gedachten vandaan?

 • 1.1.1 De aard vd mens

 • Wat bedoelt Adam Smith met 'mensen dienen de gemeenschap door gewoon hun eigen belang na te streven' ?

  Hebzucht = feit. We eten geen brood omdat de bakker brood wil bakken, maar omdat hij het wil verkopen om zo geld te verdienen. Mensen handelen uit eigenbelang.

 • Wat betekent rationele keuzetheorie?

  Onze handelingen = gevolg van rationele afweging van alternatieven & we kiezen voor de keuze met het maximale nut.

 • Waarom zouden onze informatieverwerkingssystemen geen rationele beslissingen kunnen maken?

  * vaak bevooroordeeld

  * emoties spelen mee

  * mensen waarderen hun naasten

  * mensen zijn altruïstisch (=onbaatzuchtig)

 • 1.1.2 Empirisme vs rationalisme

 • Wat is het verschil tussen rationalisme & empirisme?

  Rationalisme = voorstander van denken & logica (theorievorming)

  Empirisme = enkel kennis opdoen door ervaring en observatie (data verzamelen)

 • Geef het verband tussen Descartes & rationalisme

  • rede en reflectie = belangrijk
  • zintuigen foppen ons
  • alleen eigen denken staat vast: ik denk dus ik ben
  • lichaam en hersenen werken mechanistich
  • hersenen staan in voor logisch redeneren dmv prikkels
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag