Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Work Psy

- Harrie Adriaens
ISBN-10 1781344515 ISBN-13 9781781344514
595 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Work Psy Auteur: Harrie Adriaens ISBN: 9781781344514

 • 1 Work psychology: an initial orientation

 • wat is de informatieve definitie van psychologie door Miller 1966?

  the science of mental live / de wetenschap van het mentale leven.

 • Miller 1966 definitie: de wetenschap van het geestelijk leven. Wat wordt hier mee bedoelt?

  Geestelijk leven verwijst naar 3 fenomenen: gedrag, gedachten en emoties.niet iedereen vindt dat dit op een wetenschappelijke manier bestudeert kan worden: bv experiment. argument: gedrag verandert als er geobserveerd/geexperimenteerd wordt.

 • Arbeids-en organisatiepsychologen gebruiken concepten, ideen en theorieen uit verschillende gebieden vd algemene psychologie noem de kritiek hierop van Schonpflug(1993)

  Zei dat de arbeid en organisatiepsychologie niet veel heeft aan de algemene psychologie omdat deze zich alleen bezig houdt met kennis opdoen, terwijl arbeid en organisatiepsychologen steeds bezig zijn met het oplossen van problemen. 

 • Carl Jung was een leerling van Freud later ontwikkelde hij een andere visie op de psychoanalyse welke

  `CArl Jung breidde het idee van het onderbewuste uit met een collectiefr onderbewuste en ook persoonlijk onbewuste. Collectieve onderbewuste wordt gezien als een ef°rfelijk onderdeel vd persoonlijkheid met beelden die nooit in het bewuste zijn geweest zoals het beeld van God, de wijze oude man en de jonge held. Jung maakte onderscheid tussen manieren waarop verschillende mensen in de wereld stonden± introvert: neiging om te reflecteren op eigen ervaringen: en extravert: een voorkeur voor sociaal contact. Jung identificeerde ontdekken, intuitie, gevoelens en gedachten als andere manieren vd wereld ervaren. 

 • Kritiek op Freud± na de jaren vijftig: 

  de theorie is moeilijk te bewijzen, en dus niet wetenschappelijk is: teveel gericht op mannen en sex. Wel nog steeds gebruikt in taal en soms  op het werk: gedrag wordt niet gedreven door winst maar door conflicten, verdedigingsmechanismen en persoonlijke belangen vd betrokken mensen. 

 • Wat hebben Schneider en Dunbar ) 1992' beschreven:

  BEdrijfsovernames in termen van psychoanalyse. de psychoanalytische traditie tracht te verklaren waarom gedrag op het werk vaak irrationeel, vijandig of zelfverdedigend is.

   

 • 1.1.1 the psychoanalytic tradition

 • name the defense meganisme to reduce stress when in conflict

  welke afweermechanismen benoemt freud om met de spanningen om te gaan die ontstaan bij conflicten

  - projection  werkelijkheid verdraaien en nare gedachten bannen door projectie (nare eigenschappen bij anderen herkennen, niet bij jezelf) and denial

 • hoe moet je je volgens Freud gedragen als psychologisch gezond

  houden van en werken (liefde)

 • wat is de belangrijkste kritiek op de psychoanalyse

  unscientific because subject to interpretation, and incable of being proved or disproved.

  sinds 1950 niet meer dominant

 • 1.1.2 trait tradition

 • noem de 5 dimensions of personality - the big five

  extravert (assertief, sociaal, mate waarin behoefte aan contact met anderen)

  agreeableness - Inschikkelijk (conforming, helpful to others - vriendelijkheid, meegaand, tolerant, mate van )

  conscientiousness - Zorgvuldig (persistent and organised. mate waarin doelgericht en georganiseerd te werk gaat)

  emotionality - Emotioneel stabiel (mate waarin tevreden, ontspannen as opposed to anxiety and insecurity)

  openess to experience - openheid voor ervaring / ideeën (curiosity, aesthetic appreciation - mate waarin iemand op zoek gaat naar nieuwe ervaringen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag